კანტის შავი პესიმიზმი

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/43/Immanuel_Kant_%28painted_portrait%29.jpg/260px-Immanuel_Kant_%28painted_portrait%29.jpg

 

http://cafephilosophique-montargis.hautetfort.com/archive/2013/09/21/kant-l-homme-est-un-animal-qui-a-besoin-d-un-maitre-5177687.html

 

ფრანგული  ფილოსოფიური  კაფე

კანტია, მაგრამ  დავფიქრდეთ, ვიმსჯელოთ იმაზე   გვინდა  თუ არა  ასეთი  შავი  პესიმიზმი…

http://site2014.lfm.edu.mx/media/2367/texte-de-kant-lhomme-a-besoin-dun-ma%C3%AEtre.pdf

 

 

 

კანტი // 1724-1804//  :   “ადამიანი  არის  ცხოველი  რომელსაც  სჭირდება  ბატონი.”

ცხოველია, და  არა  მხეცი, ბატონო  კანტ.

 

  ადამიანი  არის  ცხოველი  რომელსაც სჭირდება  ბატონი  მას  შემდეგ  რაც  ის  ცხოვრობს  მისი  სახეობის  სხვა  ინდივიდებს  შორის.

 

მიუხედავად  იმისა  რომ როგორც  გონიერ  ქმნილებას  ადამიანს  უნდა  ყველას თავისუფლების  შეზღუდვა მისი  ცხოველური  მიდრეკილება  ეგოიზმისკენ  მას  უბიძგებს  საკუთარი  თავისთვის  შეძლებისდაგვარად  გამორჩეული  რეჟიმის  დაშვებისკენ

მაშ, საჭიროა  ბატონი  რომელიც  მოთოკავს ეგოიზმისკენ  მიდრეკილ ადამიანს, მის  განსაკუთრებულ  ნებას და  დაუმორჩილებს  მას  საყოველთაოდ  ვარგის  ნებას რომლის  წყალობითაც  ყოველი  ადამიანი  შეიძლება იყოს  თავისუფალი

მაგრამ  სად  შეიძლება ამ  ბატონის პოვნა?

მისი  პოვნა კი  შეიძლება  მარტო  ადამიანებს  შორის.

არადა ამ  ბატონს, ისევე  როგორც  სხვა  ადამიანს, ასევე  სჭირდება  ბატონი.

როგორც  არ  უნდა  მივუდგეთ გაუგებარია  თუ  როგორ  უნდა  ვიპოვოთ სამართალის  დასამყარებლად ბელადი რომელიც  თვითონ  იქნება  პატიოსანი:

ამისთვის  ან  უნდა  შევარჩიოთ  ერთადერთი, უნიკალური პიროვნება ან  უნდა  მივმართოთ  საზოგადოებაში  შერჩეულ პიროვნებათა  ელიტას.

ვინაიდან  ყოველი  ადამიანი  მუდამ უკანონოდ  გამოიყენებს თავისუფლებას  თუ  კი მის  ზევით არ  იქნება თვითონ  მისთვის  აუცილებლად  შესასრულებელი  კანონების დამდგენი  პიროვნება.

არადა  უზენაესი  ბელადი  თვითონ  უნდა  იყოს  სამართლიანი და  მიუხედავად  ამისა  უნდა  იყოს  ადამიანი.

ეს  ამოცანა, მაშ, ურთულესი  ამოცანაა  შესასრულებლად. არაა  მასზე  უფრო  რთული  ამოცანა;

სიმართლე  რომ  ვთქვათ  ამ  ამოცანის  სრულყოფილი  გადაწყვეტა  შეუძლებელია.;

ხე, რომლისგანაც  გაკეთებულია  ადამიანი, იმდენად ნასკვიან-კვანძიანია // noueux//   რომ  მისგან  ვერ  გამოითლება  სწორი  ძელები და  კოჭები.

ბუნება გვიბიძგებს  ამ იდეასთან დაახლოებისკენ.”

იმანუილ  კანტი, საყოველთაო ისტორიის იდეა კოსმოპოლიტური თვალსაზრისით, ისტორიის  ფილოსოფია // Emmanuel Kant, Idée d’une Histoire universelle du point de vue cosmopolitique,

in La Philosophie de l’Histoire (1784)//

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s