ეთიკა კრიზისშია

https://www.bible-ouverte.ch/messages/series-etudes-bibliques/79-serie-detudes-regards-sur-loccident/718-homme-moral.html

Daniel Arnold, ეთიკა. კრიზისშია. როგორ. განვსაზღვროთ. სიკეთე. და ბოროტება, ვის შეუძლია. ამის გაკეთება? მეტიც, განა შეიძლება ლაპარაკი სიკეთეზე და ბოროტებაზე რადგანაც ყველაფერი თითქოს ფარდობითია ?
​ტრადიციულ ღირებულებებს. აკრიტიკებენ და. უარყოფენ. ახალი ეთიკები სკეპტიკურად განგაწყობს. თანამედროვე. ადამიანს. აბნევს ეთიკათა სიმრავლე. ის. არის როგორც. მყიდველი უზარმაზარ სუპერმარკეტში და მას შემოთავაზებათა სიუხვისგან უჭრელდება თვალები.

ტრადიციონალისტი აირჩევს. იმას. რაც მოსწონთ მის ოჯახში ოდითგან. ნოვატორი გასინჯავს ბაზარზე გამოჩენილ სიახლეს. ჩაკირკიტებული გაითვალისწინებს და დაიანგარიშებს მოგებას და წაგებას. და უზრუნველ-უდარდელი ჩაავლებს ხელს პირველივეს რაც მოხვდება ხელში.
კომერციალიზაცია, რეკლამა და შეფუთვა უფრო მოქმედებს ვიდრე ხარისხი. მივდევთ მოდას, ვეძებთ კომფორტს. და. როცა პროდუქტი აღარ. მოგვწონს ვაგდებთ მას გადასამუშავებლად.

დღეს ეთიკას ცვლიან ისე როგორც იცვლიან პერანგს ვინაიდან ეთიკა გადაიქცა მოხმარების უბრალო პროდუქტად.

წიგნში. „ ეთიკათა ვალსი „ Alain Etchegoyen ლაპარაკობს „ დაცარიელებულ ადგილზე„ „ სახელგატეხილ ეთიკაზე„ , „ ეთიკის მოდაზე „ , „ დასაკმაყოფილებელ კლიენტზე…

ეთიკათა. ეს. ვალსი. მოწმობს. საერთო არასტაბილურობაზე. თითქოს აღარაფერი მოგვწონს და აღარაფერი გვარწმუნებს.

თანამედროვე ადამიანი დაბორიალობს. ცხოვრებისთვის მას სჭირდება გარკვეული ეთიკა, მაგრამ ვერ პოულობს სარწმუნოს.

მსოფლიოს. ეთიკები

ეთიკის. კრიზისის. საწყისია. ღმერთის. უარყოფა.

თანამედროვე ადამიანს უნდა ავტონომიური, დამოუკიდებელი არსებობა, საკუთარი თავზე და საკუთარ სამყაროზე ბატონობა. გარკვეული აზრით ვითარება არაა ახალი ვინაიდან დაცემის შემდეგ ადამიანს სურს ღმერთის ადგილის დაკავება. ღმერთი უარყოფილია, აბუჩად აგდებულია, უგულვებელყოფილია. ღმერთზე მართო გავრით თუ ლაპარაკობენ.

ამის შედეგად. ბიბლიური ეთიკა განზეა. გადადებული და. უგულვებელყოფილია. ადამიანმა ღვთაებრივი ნორმები შეცვალა. ფარდობითი ნორებით. მისი ორიენტირია ადამიანი ან საზოგადოება და არა ღმერთი.

ეს. ეთიკები კოჭლია, მაგრამ ისინი არაა სულ უაზრო ვინაიდან ადამიანს აქვს მისი მეგზური გონიერება და სვინდისი. ეს ეთიკები იზიდავენ ადამიანებს თუ არ აკმაყოფილებენ მას. ისინი ხაზს. უსვამენ ღვთაებრივი სამართალის ზოგ ასპექტს, მაგრამ უარყოფენ სხვა ასპექტებს.

მსოფლიოს ეთიკები. თითქოს. ბევრია და მრავალფეროვანი, მაგრამ სინამდვილეში ისინი დაიყვანება რამოდენიმე მიმდინარეობაზე.

აქ მოკლედ წარმოდგენილია 5 ეთიკური მიდგომა და შემდეგ ყურადღებას მივაპყრობთ ბიბლიური ეთიკის ფუნდამენტურ ნიშნებს.

L’antinomie. ანუ ანტინომია

ანტინომისტი უარყოფს ყოველგვარ ნორმას. ის თვლის რომ მოყვასთან ურთიერთობისას ადამიანი არ უნდა ხელმძღვანელობდეს არავითარი მორალური ღირებულებით.
მორალი მისი აზრით ხელს უშლის ცხოვრებას. ადამიანმა თავიდან უნდა მოიშოროს მორალი ვინაიდან ცხოვრება. ეგზისტენციალურია და ემოციურია, ადვილად აღმგზნებია.

ნიცშეს. და. სარტრის. აზრით ადამიანი. უნდა. იქცეოდეს ისე. როგორც მას ესმის, როგორც ის თვლის. საჭიროდ, მარტო ის განსაზღვრავს თავის. ცხოვრებას.
ადამიანი არსებობს. მარტო სრულიად თავისუფალი ქმედებებით.

არსით. ანტინომია. არაა ეთიკა. ვინაიდან ის არ აწესრიგებს ადამიანების ურთიერთობას.

რა უნდა. გააკეთო. როდესაც. იწყება კონფლიქტი ადამიანებს შორის? ხელი უნდა შეუშალო იმას ვისაც უნდა მოყვასის მოკვლა თუ აგრესორს უნდა მისცე ყველანაირი ოხრობის და არამზადობის ჩადენის უფლება?

ანტინომისტს. არც უნდა. და. არც შეუძლია პასუხის გაცემა ვინაიდან მისი სვინდისი გმობს იმას რასაც მისი იდეოლოგია იწონებს.

ანტინომიას. მივყევართ. საზოგადოების ნგრევამდე. ვინაიდან ყოველგვარ საზოგადოებას სჭირდება ნორმები.

ზოგი კანონი ზოგჯერ ან ხშირად. შეიძლება მავნე და უსარგებლო იყოს, მაგრამ ყველა კანონი არაა ასეთი.

არსებითად. ანტინომია არის ძალიან ნეგატიურად აღქმული ხელისუფლების უარყოფის რეაქცია.

ანტინომისტის ეს ჯანყი არ უნდა იყოს უგულვებელყოფილი იმიტომ რომ პოლიტიკური ხელისუფლება ხშირად არაფრად აგდებს სამართალს და აკმაყოფილებს კერძო ინტერესებს
ანტინომისტი მაშინ მამაცურად ამხელს უმრავლესობისთვის უცნობ უსამართლობებს.

ევოლუციონიზმი

ესაა. მატერიალისტური იდეოლოგია. რომლისთვისაც უმთავრესია. ბიოლოგიური ცხოვრება, ყველაფერი ან შემთხვევითობაა. ან აუცილებლობა..

ადამიანი მისი აზრით არის მოლეკულების რთული კომპლექსი და მეტი არაფერი…..

ადამიანის. ღირებულება. და. მნიშვნელობა განსაზზღვრულია მხოლოდ მასალით. მისი ღირებულება. და. მნიშვნელობა. ფარდობითია, შეფარდებითია და. არა. აბსოლუტური ვინაიდან. დაკავშირებულია. განვითარების. სტადიასთან.

ადამიანებს. აქვთ მეტი. ღირებულება. ვიდრე პირუტყვებს. იმიტომ რომ ისინი პირუტყვებზე. უფრო განვითარებულები არიან.

ჯანმრთელი, გონიერი, მოხერხებული ადამიანები ავადმყოფებზე, ინვალიდზე, გონებრივად ჩამორჩენილებზე. უფრო ღირებულები არიან.

უკვე. გაჩენილი ბავშვი უფრო ღირებულია. ვიდრე ჯერ არ გაჩენილი ჩანასახი. ჩანასახის ღირებულება კვირიდან კვირამდე იზრდება.

ასეა. რომ ქვეყნების შესაბამისად 2,3,4 თუ. მეტი თვის. ჩანასახი უკვე ითვლება საკმარისად ადამიანად და აბორტი ანუ მისი მოკვლა აკრძალულია.
მაგრამ. ყველაფერი ფარდობითია და სიცოცხლის. დაცვა. ხდება. მთავრობების მიერ მიღებული დადგენილებების. შესაბამისად!

დღეს. უკვე. დაბადებული ბავშვი დაცულია, მაგრამ ხვალე ბავშვების დახოცვა შეიძლება ისევ დაუშვან ისე როგორც ეს ხდებოდა ანტიკურ. ხანაში.

// უკვე. გაჩნდნენ. უპასუხისმგებლო იდიოტების უფლებათა უკიდეგანოდ გაზრდის ქადაგებიც.

„ჩვილის მკვლელობა აბორტისგან არ განსხვავდება. მშობლებს ახალშობილის მოკვლის ნება უნდა დართონ, რადგან ისინი მორალურად არარელევანტურნი არიან, მათი ცხოვრების შეწყვეტა კი აბორტის ანალოგიურია. ახალშობილი ბავშვები „ქმედუნარიანი ადამიანები“ არ არიან, ამიტომ მათ სიცოცხლის მორალური უფლება არ აქვთ, – ამის შესახებ ოქსფორდის უნივერსიტეტის სამედიცინო ეთიკის ექსპერტთა ჯგუფი აცხადებს.

პროფესორები Francesca Minerva და Alberto Giubilini, Journal of Medical Ethics–ში და სხვაგან ითხოვენ პოსტნატალური აბორტის ანუ უკვე გაჩენილი ბავშვის,ახალშობილი ადამიანის მოკვლის უფლების დაკანონებას.

არგუმენტი შთამბეჭდავია- დედის მუცელში მყოფი ჩანასახი არაფრით განსხვავდება ახალშობილი ჩვილი ბავშვისგან. ორივე არის უტვინო ატომების გროვა რომელსაც არა აქვს არც იდეები და არც განსაკუთრებული მოთხოვნილებები და ემოციები ანუ რც ერთი არაა პიროვნება .

თუ დაშვებულია აბორტი ანუ დაუბადებელი ადამიანის მოკვლა დაშვებული უნდა იყოს ახალშობილი ადამიანი არაპიროვნების მოკვლაც.

ფილოსოფოსი და ეთიკის ექიმი ოქსფორდში ფრანჩესკა მინერვა // Francesca Minerva, Oxford// ამბობს რომ ახალშობილი ადამიანები არ არიან ნამდვილი იროვნებები და მათი დახოცვა შეიძლება.

ის ამტკიცებს რომ თუ კი ხანგრძლივი ფიქრის შემდეგ მიხვდები რომ შემთხვევით და უნებურად ჩასახული ან ავადმყოფი შვილის მოვლა და აღზრდა არ შეგიძლია ახალშობილის მოკვლა. და. აბორტი ერთი და იგივეა და დასაშვებია.

British Medical Journal-ში გამოქვეყნებულ წერილში მან განაცხადა რომ ექიმებს უნდა ჰქონდეთ ინვალიდი ბავშვის მოკვლის უფლება, რომ მშობლებს უნდა ჰქონდეთ თავისი საკუთარი შვილის მოვლის მოკვლის უფლება იმ შემთხვევაში თუ კი ეს შვილი ინვალიდია,ძვირად უჯდება თავის მშობლებს ან უბრალოდ იმიტომ რომ ის არასასურველი იყო.

ფრანჩესკა მინერვა ამტკიცებს რომ ახალშობილს ჯერ არა აქვს იმედი, მიზნები,ოცნებები,მაშ,ის ჯერ არაა პიროვნება და მას,ამენად, ჯერ არა აქვს სოცხლის და ცხოვრების მორალური უფლება.

მან განაცხადა რომ დაფეხმძიმებული ქალის ცხოვრება იცვლება //მაგ. ის ფეხმძიმობის დროს რჩება მარტო// და მას არა ააქვს თავის ბავშვზე ზრუნვისთვის აუცილებელი დრო,ფული და ენერგია.

ამ დროს დედას უნდა ჰქონდეს თავისი საკუთარი შვილის მოკვლის უფლებაო,ამბობს პროფესორი.

უნებურად მშობელი მშობლების უკიდეგანოდ გაფართოებული უფლებებიდან//.

რაც. შეეხება ავადმყოფებს. და. მოხუცებს მათ „ სიცოცხლის უფლებას„ გააქრობს მზარდი სოციალური ხარჯები. როდესაც ღირებულებები შეფარდებითია. და. პირობითია სიცოცხლის. უფლების გარანტია არ აქვს არავის.

ევოლუციონისტურმა. ეთიკამ შეიძლება მიგვიყვანოს. ყველაზე. საზარელ სისასტიკეებამდე. საბედნიეროდ არსებობს. სვინდისი და ევოლუციონისტთა უმრალესობა. არაა მხეცი და ბარბაროსი.

ევოლუციონისტური ეთიკის. ნაკლი ისიცაა. რომ ის ადამიანს. აქცევს. უპასუხისმგებლო არსებად.

ევოლუციონისტური ეთიკის. თანახმად ადამიანი არის მისი გარემოს პროდუქტი და ამიტომ ის არსებითად არაა პასუხისმგებელი თავის. ქცევაზე.

მკვლელიც. მსხვერპლია. ყოველი და ყოველგვარი არანორმალური ქცევის ასახსნელად და ზოგჯერ გასამართლებლად ახსენებენ ხოლმე. უბედურ. ბავშვობას , არახელსაყრელ, ცუდ. ოჯახურ. გარემოს, სუსტ. ფსიქიკურ აღნაგობას.

აგრესორები არიან სამკურნალო ავადმყოფები და არა დასასჯელი დამნაშავეები…
საავადმყოფო და. საგიჟეთი. ციხის. მაგივრად.

ევოლუციონისტური მიდგომა. საინტერესოა იმით რომ ის ხაზს უსვამს გარემოს გავლენას ადამიანის ქცევაზე.

ადამიანს. გონია. რომ. საკმარისად ძლიერია და შეუძლია. ბოროტებისთვის. წინააღმდეგობის. გაწევა,რის გამოც. ყურადღებას. არ. აქცევს გარემოს. გავლენას.

ბიბლია. აღიარებს. გარემოს. გავლენას. და. გვაფრთხილებს. რომ. ზოგი ადგილი, ზოგი ჯგუფი და. წრე სახიფათოა. ბიბლიური. ანდაზები. მუდამ ეუბნებიან ბრძენს რომ ის. უნდა ჩამოშორდეს. ცუდ. წრეს და კომპანიას.

იზრაელი არ. უნდა. შეერიოს. სხვა. ერებს. იმიტომ რომ არ ცდუნდეს. და. არ მიბაძოს წარმართულ პრაქტიკებს.
იესო ამბობს. რომ ცოდვაში. ჩავარდნას. ჯობია საკუთარი მაცდუნებელი თუ ცდუნებული თვალის ამოთხრა და ხელის მოჭრა. ( Mat 5.29-30).

გარემო. გავლენას ახდენს. ქცევაზე, მაგრამ არ. აუქმებს, არ სპობს. ადამიანის პასუხისმგებლობას!
ამიტომ. ეუბნებიან ადამიანს. რომ ის. უნდა. მოშორდეს უწმინდურ, ავადმყოფ ადგილებს და წრეებს რომლებიც ცდილობენ მის. დამორჩილებას და დამონებას.

გავლენა. არაა დეტერმინიზმი. ხელისუფლება. ამიტომ პასუხს აგებს მისთვის ჩაბარებულ ქვეყანაში მორალურ. სიჯანსაღეზე. მან. უნდა. აკრძალოს. ყველაფერი რაც ეყვნის ადამიანს: კორუფცია, ნარკოტიკი, პორნოგრაფია, და ა.შ.
უტილიტარიზმი

უტილიტარიზმი. არის პრაგმატულ მიზანდასახულობაზე. დაფუძნებული ეთიკური სისტემა. „ კარგია. ის. რაც სასარგებლოა„

უდიდესი სიკეთე. რაც. შეიძლება მეტი ადამიანისთვის, ესაა. უტილიტარისტული დევიზი.

ამ კუთხით. უტილიტარიზმმა. შეიძლება. მოგვხიბლოს…. მაგრამ არ უნდა. დაგვავიწყდეს. სისტემის. სისუსტეები.

უტილიტარიზმი. ცალკეულ, იზოლირებულ ინდივიდს თვლის. უმნიშვნელო რამედ.

უტილიტარიზმის თანახმად ანგარიშგასაწევია მარტო მასა.

სისასტიკე. და. ულმობლობა, სახიფათო, მტკივნეული, ფატალური სამედიცინო ექსპერიმენტები, ქიმიური იარაღიც და ქიმიური და ბირთვული ომიც შეიძლება გაამართლონ პროგრესის. სახელით // გერმანელმა. ნობელის პრემიის. ლაურეატმა ფრიც ჰაბერმა მოიგონა ქიმიური იარაღი და საბჭოთა ბირთვული იარაღის შემქმნელ და ამიტომ სტალინის ორდენის კავალერ და აკადემიკოს ანდრეი სახაროვს მისცეს ნობელის პრემია. ესაა. ცინიკური დღევანდელობა//.
თუ კი ელიტა ჩათვლლის. რომ სისასტიკე და. ულმობლობა. სასარგებლოა ის ჩაიდენს და გაამართლებს. ყველანაირ საშნელებას. ესაა. უტილიტარიზმი.

მეორეს. მხრივ კი. ვის შეუძლია. იმის. დადგენა. თუ რა. არის. სასარგებლო უდიდესი უმრავლესობისთვის ?
ადამიანი არაა ღმერთი. მომავალი გაურკვევლობებით და. ადამიანებს. აქვთ სულ სხვადასხვანაირი სურვილები და მისწრაფებები.

ზოგს. უნდა. მატერიალური კეთილდღეობები, ზოგს აზრის. და მოქმედების. თავისუფლება, ზოგს. უნდა. მსოფლიოს მოსახლეობის შემცირება ოჯახური შემოსავლის გასარდელად. ზოგს კი უნდა. ბევრი შვილი.

და. რა. ფასის. გადახდისთვის ვართ მზად. სამედიცინო პროგრესის. დასაჩქარებლად. ? რამდენი ადამიანის გასაწირად ვართ მზად ? და. რამდენი ხნის მანძილზე ? შემდეგ მოგება. უნდა გავუნაწილოთ მსოფლიოს. მოსახლებას თუმცა არის კატასტროფიული დემოგრაფიული ზრდის. საფრთხე?

უტილიტარისტულ ნორმებს ხშირად აწესებს გარკვეული ელიტა.
ინდუსტრიალიზებული ქვეყნები და. მათი მთავრობები. ადგენენ. თუ რა. არის „პლანეტარული კეთილდღეობა „, მაგრამ ადამიანური ეგოიზმი მამაძაღლობს და მუდამ ეძებს. თავის. გამორჩენას სხვათა საზარალოდ, ცდილობს. სხვების. დაჯაბნას იმის შიშით რომ სხვებმა არ დაჯაბნონ.

ბიბლიური. ეთიკა. იზიარებს. უტილიტარისტული ეთიკის. ზოგ პოზიციას. ვინაიდან ინდივიდთა. კეთილდღეობას. სჭირდება. საზოგადოება. სადაც ბატონობს სამართალი.
ბიბლიური. ეთიკა. იწონებს. ზოგ სასჯელის. შემკავებელ ეფექტს.

სხვა. სიტყვებით. დამნაშავეები. ზოგჯერ საჯაროდ უნდა. დაისაჯონ რათა პოტენციურმა დამნაშავეებმა ვეღარ გაბედონ შავი ზრახვების განხორციელება.

მაგრამ. ეს პოზიტიურ შედეგს გამოიღებს მარტო მაშინ თუ კი სანქციები იქნება. დადებული სისტემატურად და. რასის, სქესის. და სოციალური სტატუსის განსხვავების გარეშე.

ბიბლიური. უტილიტარიზმი არაა მიზანი თავისთავად. ყპველი აქტი უნდა შეფასდეს თავისთავად, შედეგებისგან დამოუკიდებლად.
არადა. ბიბლია. ამბობს რომ ქველმოქმედებას მუდამ მოყვება პოზიტიური შედეგები და ცუდი საქციელს პირიქით // ფს 1 //.

ინდივიდუალისტური ჰუმანიზმი

ეს. ყველაფრის. ცენტრში აქცევს ინდივიდს, მთავარია. ინდივიდი და არა საზოგადოება. ინდივიდი არაა. საზოგადოებისთვის. საზოგადოებაა ინდივიდისთვის.

ჰუმანისტს ეშინია. კანონებისა. და. წესებისა. რომლებიც ხშირად ადგენენ უსარგებლო შეზღუდვებს, მაგრამ ჰუმანისტი არაა. ანტინომისტი, ის არ უპირისპირდება სისტემატურად კანონებს. ის. უპირისპირდება მარტო იმ კანონებს რომლებიც ზღუდავენ, ხელს უშლიან ინდივიდის განვითარებას და გაძლიერებას, ცხოვრებით სიამოვნებას.

ჰუმანისტი პირველ რიგში იბრძვის. რაღაცისთვის. და არა. რაღაცის წინააღმდეგ.
ჰუმანისტი იბრძვის გარკვეული იდეალისთვის // ინდივიდის განვითარებისთვის//.

კლასიკური. ჰუმანისტის. აზრით. ადამიანი არის მორალური არსება. და. ის. პატივს. უნდა. სცემდეს მოყვასს, სხვა ადამიანს.

დღეს, პირიქით, ჰუმანისტი კონცენტრირებულია საკუთარ თავზე, საკუთარ განცდებზე და გამოცდილებაზე,
დღვანდელი ინდივიდუალისტისთვის მთავარია. საკუთარი მეობის გამოიკვეთა შრომით, თავისუფალი დროის ორიგინალურად გატარებით თუ პიროვნული თავგადასავლით.

დღევანდელი ინდივიდუალისტი ჰუმანისტის.აზრით მორალი უნდა იყოს. დღესასწაული და არა ვინმესთვის ან რამესთვის თავდადება თუ თავგანწირვა.

თანამედროვე. ჰუმანისტი არაფრად. აგდებს. ადამიანის მოვალეობებს. ის მოითხოვს თავის უფლებებს:
ითხოვს. „ ბედნიერების. უფლებას „, „ მეობის. სავსებით განსრულების უფლება„ , საკუთარი თავის და , განსაკუთრებით, საკუთარი სხეულის ფლობის და განკარგვის უფლება „, მთავარია კეთილდღეობა, უნდა „ იფეთქო „, განიცადო ყველანაირი გრძნობა.
პარალელურად მინიმიზებული უნდა იოს. ცხოვრების. ნეგატიური ასპექტები:

თვითმკვლელობას პატიობენ. ნებაყოფლობითი ევტანაზია. თანდათანობით ლეგიტიმიზებულია. ადამიანს უნდა. ჰქონდეს ტანჯვისთვის. თავის არიდების და საკუთარი სიკვდილის შერჩევის უფლება.

აბსოლუტურ ღირებულებად გამოცხადდა ინდივიდუალური ბედნიერება მოვალეობა ოჯახის, საზოგადოების თუ ქვეყნის წინაშე აღარაფრად ითვლება. კეთილდღეობა. გახდა. ღმერთი და მისი მოციქულია რეკლამა.

სიკეთე და ბოროტება. დღეს ითვლება. მატერიალური სმყაროს და არა მეტაფიზიკის ნაწილად.

უნდა. მოიშორო. წინა თაობების მიერ დადგენილი შეზღუდვები, ზნე ჩვეულებები და. წესიერება. მთავარია სიამოვნებისთავისუფლება, აკრძალვათა აკრძალვა. და ბოლოს მატერიალური საზღვრების გაუქმება. უმაღლეს. ღირებულებად გამოცხადებული ინდივიდუალური სიამოვნება და სიამტკბილობა უსაზღვრო უნდა იყოს.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-3458702/Necrophilia-incest-legal-says-Swedish-Liberal-party-youth-wing-accused-laughable-nitwits-party-senior.html?fbclid=IwAR3qc0qvg9KtctKkazhgsKR61zzV1ft_yIoZAJu5L3BN4pOLTv55MRbxeJ4

22 February 2016. შვედეთის. ლიბერალური. პარტიის. ახალგაზრდული. ფრთა. ეხლა მოითხოვს ინცესტის ანუ უახლოეს ნათესავებთან სექსუალური. ურთიერთობების და ნეკროფილიის ანუ მიცვალებულთა. გვამების. სექსუალურ ობიექტებად გამოყენების უფლებას.
შვედი ლიბერალი ახალგაზრდობა. თვლის. რომ თუ კი ცოცხალმა წერილობით მისცა სხვებს სექსუალური მიზნით გამოყენების. უფლება ნეკროფილია ლეგალიზებული უნდა იყოს, მერე რა. რომ ის. უცნაურ. რამედ გამოიყურება.

The youth wing of the Swedish Liberal party has filed a motion to legalize necrophilia and incest.

Liberal Youth of Sweden said that just because it is ‘viewed as unusual and disgusting’, does not mean that the deprived sexual acts should be illegal.

They want to legalize sex between two consenting siblings over the age of 15, and sex with a corpse if there is a written permission made before the person died.
.ამდენად. გაგიჟებულმა. ჰუმანიზმმა. დაივიწყა რომ ადამიანი არის სოციალური არსება, რომ ყველანარი საზოგადოებრივი. ცხოვრება მოითხოვს ადამიანთა ურთიერთობების, მათ შორის ქცევის მომაწესრიგებელი წესების არსებობას.
არადა ეს წესები ვერ მოეწონება ყველას და. ყოველთვის.

მოსაწონია. ჰუმანისტის მიერ ინდივიდის პატივისცემა.

ბიბლიაც დიდად აფასებს ინდივიდს. ვინაიდან ყოველი ადამიანი შექმნილია ღმერთის. ხატად. და. სახედ.
მაგრამ წმინდა წერილი არ ახდენს ადამიანის იდეალიზაციას, არ აყენებს ადამიანს ყველაფერზე და ყველაზე მაღლა.

ღმერთი ღმერთია და მარტო მას შეუძლია აბსოლუტური წესების დადგენა.

ღვთაებრივი ეთიკა. იცავს ადამიანს თვითნებობისგან და ცვალებადი მოდისგან.

https://www.egaliteetreconciliation.fr/La-culture-de-mort-ou-le-triomphe-de-l-individualisme-totalitaire-19710.html
2013 წლის 22 აგვისტო, სიკვდილის კულტურა. ანუ. ტოტალიტარული. ინდივიდუალიზმის. ტრიუმფი
იუვენალის //Juvenal// მე-6 სატირაშია ფორმულა რომელიც თითქოს. იქცა ჩვენი ლიბერალური საზოგადოებების მთავარ პრინციპად და მისი ფესვები კი არის. სიკვდილის
კულტურაში :
« მე ეს მინდა, მე ასე ვბრძანებ, დაე ჩემი ნება იყოს გონების მაგივრად.„ ესაა ლიბერალურ-ლიბერტარული საზოგადოების მთავარი აზრი და იდეა.

„ Je le veux, je l’ordonne ainsi, que ma volonté tienne lieu de raison. »
კონტექსტი. რომელშიც ეს იყო ნათქვამი ჭკუის მასწავლებელია.

ქალმა ქმარს უბრძანა. მონის მოკვლა მისი ჯვარზე გაკვრით. ქმარი აირია:
„ რატო, რა. დააშავა? რატომ ჯვარზე? არის მოწმე? არის მომჩივანი? იყო გამოძიება?
დაუფიქრებლად და სასწრაფოდ კლავენ ხოლმე ადამიანს!

ცოლი გაცოფდა. „ კაი რა, გიჟო, მონა. განა ადამიანია! მას არაფერი უქნია. და? მერე
რა ! „ და. დაასკვნა: Hoc volo, sic jubeo, sit pro rations voluntas ანუ. „ მე ასე მინდა, მე ამას ბრძანებ, დაე ჩემი ნება იყოს გონების. მაგივრად. „

Martin Dauch ნაშრომში „ ტოტალიტარული ინდივიდუალიზმი „ /// კათოლიკური რენასანსის ანუ Renaissance catholique- საზაფხულო. უნივერსიტეტის აქტებში// :

დემოკრატია. შეიძლება გახდეს ტოტალიტარული ?) ამბობს. რომ. ეს. დესპოტური ანდაზა არის ქალური, რბილი მაგრამ აბსოლუტური ტირანიის. სახე. ის პარალელს ავლებს მონის მკვლელობას და აბორტს შორის.

« განა ადამიანია მონა ან გასაჩენი ბავშვი ? რა ? ამ ბავშვს არაფერი გაუკეთებია მაშინ როდესაც ის აფუჭებს ქალის წმინდა ჯანმრთელობას! მაშ Hoc volo, sic jubeo, sit pro ratione voluntas. »

რომაულმა და სექსუალური რევოლუციის. დასავლურმა ცივილიზაციამ ქალი გადააქცია აბსოლუტურ, მთვრალ ინდივიდად რომელიც თავს აღარ გრძნობს აღარც ქალიშვილად, აღარც მეუღლედ და აღარც დედად.

ანტი-ტოტალირაზმად წარმოდგენილი ინდივიდუალიზმი სინამდვილეში მთავრდება ახალი ტირანიით.

დედას მისცეს საკუთარი შვილის მოკვლის. უფლება იმ საბაბით რომ ესაა პროგრესი რომელიც ბოლოს უღებს სახელმწიფოს აუტანელ ჩარევას ინდივიდთა ცხოვრებაში.

ლეგიტიმურმა ხელისუფლებამ ქედი უნდა მოიხაროს იმდივიდი-მეფის წინაშე.
https://www.psychoactif.org/psychowiki/index.php?title=Fentanyl,_effets,_risques,_témoignages

Histoire brève du fentanyl et ses analogues არადა აი რას სჩადის ეს ინდივიდი-მეფე,ფენტანილი და მისი ანალოგები

ორი მსოფლიო ომის შედეგად გამოტვინებულ ბელგიაში 1950-ანი წლების ბოლოს Janssen-ის ლაბორატორიაში. დაამზადეს ნარკოტიკი fentanyl.

მის. საფუძელზე. უკანონოდ. დამზადებული ნარკოტიკით რომელსაც ზოგჯერ უწედებენ არაფარმაცევტულ ფენტანილს // entanyls non pharmaceutiques (FNP) 1980-ანი წლების. ანუ 1960-ანი წლების ლიბერტარული რევოლუციის შემდეგ გაავსეს აშშ-ს. და. ევროპის შავი ბაზარი.
მათ. შორის. ჰეროინის. შემცვლელმა ამ ნარკოტიკმა კი მოკლა ბევრი მარტო თავის ხოშზე სიარულის მსურველი ლიბერტარი ინდივიდუალისტი.

1960-ან წლებში თავიდან ლაბორატორიებში Janssen a-Methylfentanyl 1976 წელს გამოჩნდა. შავ ბაზარზე სახელით China White.

1979. წელს. ამ ნარკოტიკით. დაიხოცნენ უკვე კალიფორნიელი უბედურები და ლიბერტარი იდიოტები.
1981 წლიდან უბედურებს და იდიოტებს კლავს para-fluorofentanyl, l’α-methylacetylfentanyl, 3-methylfentanyl, β-hydroxyfentanyl, l’ohmefentanyl, β-hydroxythiofentanyl, β-hydroxy-4-methylfentanyl და ბოლოს demethyl-fentanyl.

უბედურების და ლიბერტარი იდიოტების მკვლელი ნარკოტიკით აშშ-ში მიიღეს საგანგებო კანონი რომლითაც. ცდილობენ აკრძალულ ნარკოტიკებთან სტრუქტურალად ახლო ნარკოტიკების მთელი ოჯახების გაკონტროლებას.

მაგრამ მამაძაღლთა მოხერხებას არ აქვს საზღვარი, Research chemical-ის გაჩენის შემდეგ უკვე. ინტერნეტით. შეიძლება ამ მკვლელი ოხრობების ყიდვა.პირველად კანადაში იპოვეს Desmethyl-fentanyl. ის იყიდებოდა მონრეალის ქუჩებში და ინტერნეტით.

მოკლედ ფული მომეცით და მოიკალით თავი იდიოტო ლიბერტარებო, ესაა ინდივიდუალისტურ-ჰედონისტური დღევანდელობის. დევიზი.

ბავშვები ცემენ ერთმანეთს და მასწავლებლებს,დეპუტატების ამორალიზმი, ხომ არაა. საჭირო სკოლაში მორალური აღზრდის აღდგენა.

ბავშვმა, ბიჭმა ცემა ქალი მასწავლებელი, მოზარდმა. სილა. გააწნა. მასწავლებელს. მოწაფემ აგინა. მასწავლებელს. რომელმაც მას სილა გააწნა და მშობელმა იჩივლა.
ფინეთში ლიცეუმის მოწაფემ გაკვეთილის დროს დახოცა თანაკლასელები. დღეს ასეთი ახალი ამბები იღვრება. რადიო-ტელევიზიიდან, მათ კითხულობენ ჟურნალ-გაზეთებში.

ხომ. არ დადგა. სასწავლებლების. დაწყებით. კლასებში მორალური აღზრდის აღდგენის დრო ?

„ როდესაც. მამები შვილებს მისცემენ ყველაფრის კეთების უფლებას, როდესაც შვილები აღარ უწევენ ანგარიშს თავის. საკუთარ სიტყვებს, როდესაც შეშინებული მასწავლებლები ცახცახებენ მათი მოწაფეების. წინაშე და ეპირფერებიან, ელაქუცებიან მათ, როდესაც. ახაგაზრდები აღარაფრად აგდებენ კანონებს. იმიტომ რომ არ აღიარებენ რამის და ვინმეს ავტორიტეტს აი სწორედ მაშინ იწყება ტირანია „ ეს ძვ.წ. 400 წლისთვის. თქვა პლატონმა.
იქნებ მივხვდეთ და გავიგოთ თუ რატომ აძლევს ცუდ მაგალითს დღევანდელი ფრანგული საზოგადოება ფრანგ ახალგაზრდებს.

ა. პირველ რიგში, ჩვენ ვართ. საზოგადოებაში და. პოლიტიკურ. სისტემაში რომლებიც ახალისებენ. პრესტიჟის, დიდების. და. ინდივიდუალიზმის ღირებულებებს :
მნიშვნელოვანია. ფული, კარიერა, რაც შეიძლება. მეტის. მოხვეჭა, მისი უდიდებულესობა მაყუთი.

არჩეული. ხელისუფლება აღარაფრად აგდებს. ამომრჩეველს. და. მოქალაქეს. მმართველი ელიტა აღარაა პატიოსანი.

სკოლა აღარ. ასწავლის. მორალს 1960-1970-ანი წლებიდან : ეს შეესაბამება პოსტ-მოდერნული პერიოდის დასაწყისს :

,მრავალმა. ფილოსოფოსმა, პედაგოგმა. და. სოციოლოგმა დაასკვნა. რომ. ინსტიტუტების. ფუნქციონერებაზე. მოქმედებს. ეკონომიკა. და პოლიტიკა მაშინ როდესაც არაა. წესები, შეთანხმებები, ღირებულებები :

ყველა. მოითხოვს. თავისი. უფლებების. დაცვას. და. სულ. აღარ ახსენებენ და აღარ იხსენებენ თავის მოვალეობებს. : ეძებეთ. შეცდომა და ამ „ ეთიკური. უკუსვლის „ გაგება ომის შემდგომ ხანაზე, შარლ დე. გოლის. ხანაზე. სინანულის. გარეშე.

აღარც. ეკლესია. და. აღარც. ოჯახი. აღარ. ასწავლიან მორალურ ღირებულებებს ბავშვებს, მასწავლებლები აღარ ლაპარაკობენ რელიგიებზე. ისტორიაში და დაუბრკოლებლად ვრცელდება. პორნოგრაფია.
მშობლები აღიარებენ რომ ვეღარაფერს. უშვრებიან მოძალადე ახალგაზრდებს საზოგადოებაში სადაც „ ადამიანი მგელია ადამიანისთვის „// ჰობსის,Hobbes-ის. სახელგანთქმული ფრაზა//.

იქმნება. შთაბეჭდილება. რომ 1960-ანი წლების „კულტურულმა „. რევოლუციამ ტრადიციული. ღირებულებები სრულიად განდევნა სიცოცხლის ადგილებიდან და სასწავლებლებიდან.

1968. წლის ბოდიში კულტურულმა. რევოლუციამ მოსპო მამის, ოჯახის, და ა.შ. ავტორიტეტი, ელემენტარული წესიერების ჩვევები ხოდა ეხლა გამოსავალია. ძველი მორალური კულტურის აღდგენა, მისი სწავლება. სკოლაში თორემ ვიღუპებით.

1
სიტუაციონიზმი
2008 წლის. 3 ოქტომბერი

ვითარების, სიტუაციის. ეთიკა. დაიყვანება. ერთ მორალურ პრინციპზე. ეს პრინციპია მოყვასის. სიყვარული.

მოყვასის. სიყვარული კარგია. მოყვასის არსიყვარული ცუდია. ყველა დამატებითი სიტყვა. ზედმეტია იმიტომ ცხოვრების არც ერთი სხვა წესი არაა აბსოლუტური.

სიყვარულის. გამოხატულებას. წინასწარ. ვერ. განსაზღვრავ ვინაიდან ვითარებები რომლებშიც ხვდება ადამიანი იცვლება უსასრულოდ.

სიყვარული მუდამ უნდა იყოს ადაპტირებული ცვალებად გარემოებებთან. მან მუდამ უნდა. ნახოს. ახალი გამოხატულება.

ჩვენ. შეიძლება. გვიძღოდეს ზოგი. მორალური კანონი. მაგრამ ისინი არ. უნდა. გვზღუდავდნენ.

მარტო. სიყვარულია შემზღუდველი და მაიძულებელი, მარტო სიყვარულია აბსოლუტური.

მამაკაცის და ქალის. სიყვარული უკეთესად გამოიხატება საჯაროდ. აღებულ პასუხისმგებლოთა მიერ დაცული ქორწინების პირობებში. ესაა. წარმატების. საუკეთესო გარანტია. ერთმანეთის. სიყვარულით. სავსე მეუღლეები. შეიძლება. სრულად მიეცნენ ერთმანეთს….

სიტუაციის, ვითარების. ეთიკა ათ მცნებაზე. დაყრდნობით გვირჩევს. ქორწინებას. როგორც. სიყვარულის ველს. მაგრამ სიტუაციის, ვითარების. ეთიკა. არ. იკეტება რომელიმე. მოდელში. სიყვარული ქორწინებაზე მეტია და სექსუალური ურთიერთობისას ის ზოგჯერ სცდება ქორწინების საზღვრებს….

ბიბლიური. კანონების სტრუქტურა

ბიბლიური. კანონების რაოდენობა. და. მრავალფეროვნება აბნევს ადამიანს. ზოგი კანონი თითქოს. ფუნდამენტურია, ზოგი მეორეხარისხოვანია, ზოგიც უსარგებლო და სასაცილო რამედ ჩანს ჩვენს თვალში. მნიშვნელოვანია ბიბლიური კანონების სტრუქტურის და მათი ერთმანეთთან ურთიერთობის აღქმა.

იესოს თქმითქმით უმთავრესია. ღმერთის. და. მოყვასის სიყვარული.

სიყვარულია ბიბლიური ეთიკის მთავარი ძარღვი.

მაგრამ ვითარების, სიტუაციის. ეთიკის საწინააღმდეგოდ ბიბლიის ეთიკა არ ტოვებს სიყვარულს განუსაზღვრელად.

ბიბლიის თანახმად სიყვარული ხორციელდება. კონკრეტულ ქცევებში. ძველი აღთქმის. და. ახალი აღთქმის. მრავალი კანონი მიუთითებს იმაზე. თუ როგორ ხორციელდება სიყვარული ადამიანის ცხოვრებაში.

ათ მცნებას მნიშვნელოვანი ადგილი აქვს. ბიბლიურ ეთიკაში იმიტომ რომ ისინი არიან სიყვარულის. მცნებებსა. და. სხვა. მითითებებს. შორის.

პირველი 3 მცნება ავითარებს. ღმერთის. სიყვარულს. დანარჩენი 7 მცნება ავითარებს მოყვასის სიყვარულს.

იმას ვისაც უყვარს ღმერთი არ უნდა უყვარდეს სხვა ღმერთები… იმან ვისაც უყვარს ღმერთი არ უნდა დადგას ქანდაკება, არ უნდა. წარმოთქვას ღმერთის სახელი ამაოდ…

ის ვისაც. უყვარს მოყვასი არ მოკლავს, არ იქნება მოღალატე… არ იქნება შურიანი, და ა.შ.

მოყვასის. სიყვარული გულისხმობს. სიცოცხლის, მეუღლეთა ერთიანობის, საკუთრების, მიცემული სიტყვის პატივისცემას.
ძველი აღთქმის სხვა მითითებები. ავითარებენ ათ. მცნებას. და. აზუსტებენ მათ მნიშვნელობას.

ბიბლიის ღმერთი, მაგალითად, ეუბნება. თავის. ხალხს. იმას. თუ როგორ უნდა მოეპყრას ის. აგრესორს. რომელიც არ. სცემს პატივს მოყვასის სიცოცხლეს.

ის. ვინც. იმდენად. არ სცემს. პატივს. მოყვასის. სიცოცხლეს რომ კლავს უდანაშაულოს უნდა მოკვდეს.

ეს. კანონი მკაცრია. მაგრამ არაა. ბარბაროსული. ის ასახავს. და. ავითარებს მოყვასის. სიყვარულის მცნებას.

მოყვასის. სიყვარული არის. ყველაფრის გაკეთება უდანაშაულოთა დასაცავად. გასაგებია. რომ მკვლელები. უნდა დაისაჯნონ უმკაცრესად,სიკვდილით. რეციდივი აღარ იქნება. ეს მკვლელები ვეღარ მოკლავენ უდანაშაულოებს.
ამის შემდეგ. მოდის „ დეტალები „ . ის. ვინც. კლავს. შემთხვევით არ უნდა დაისაჯოს სიკვდილით. ის. უბრალოდ. დროებით უნდა გამოვიდეს. ჩვეულებრივი. ცხოვრებიდან.

სიკვდილით. უნდაისაჯოს ის. ვინც ცუდად ეპყრობა მშობლებს, მონებით ვაჭარი.

ამ ორ შემთხვევაში აგრესორი არ კლავს არავის, მაგრამ მისი მოქმედება გაიგივებულია მკვლელობასთან ვინაიდან ამ. შემთხვევაშიც, ისევე როგორც მკვლელობის. შემთხვევაში, აფრესორი არანაირად არ სცემს პატივს სიცოცხლეს.

ეს. კანონები სიცოცხლის პატივისცემის დაცვით აკონკრეტებენ მოყვასის სიყვარულის მცნებას.

https://www.cgcp.asso.fr/leblog/2013/09/lecole-autrefois-la-lecon-de-morale

ძველ ფრანგულ სკოლაში ბავშვებს ასწავლიდნენ მორალს.

რესპუბლიკის. სკოლამ თავისებურად გააგრძელა კერძო რელიგიური. სკოლების. გზა. მე-19. საუკუნეში ამ. სკოლაში. ფუნდამენტური. სასკოლო საგნების. გარდა ბავშვებს ასწავლიდნენ იმას თუ როგორ. უნდა გადაქცეულიყვნენ ისინი ღირსეულ, პატივსაცემ და პატივცემულ ადამიანებად.

ასე. მაგალითად მასწავლებლები. გაკვეთილს. იწყებდნენ. მორალის. გაკვეთილით. დაფაზე. თარიღის. ზევით წერდნენ შესაბამის გამოთქმას.
ეს ტრადიცია. გაგრძელდა 1960-ანი წლების შუა ხანებამდე.

ბავშვებს ასწავლიდნენ ადამიანების, ოჯახის, სამშობლოს სიყვარულს, ზრდილობას, წესიერი ქცევის ანბანს. ყველაფერს რაც სჭირდება. პატიოსან და პატივსაცემ მამაკაცებს და მანდილოსნებს.

ბავშვებს. ასწავლიდნენ. თუ როდის. უნდა. ამოეღოთ ხმა, როდის. უნდა. გაჩუმებულიყვნენ, როგორ. უნდა დამსხდარიყვნენ. ასწავლიდნენ უფროსების და უმცროსების პატივისცემას, მისალმებას, მადლობის თქმას, დამშვიდობებას.

კლასში შესვლის. წინ მასწავლებლები და აღმზრდელები ამოწმებდნენ ყოველი მოწაფის. ხელების, ყურების, თმების სისუფთავეს, იმას თუ რამდენად. სწორად ეცვათ სამოსი.

რვეულის კარგად შევსებას, კარგად. წერას. ჰქონდა თითქმის იგივე. მნიშვნელობა. რაც საგნების. ცოდნას, დავალებების შესრულებას.

მორალის. გაკვეთილებზე. ბავშვებს. უნდა. გაეგოთ. რომ აუცილებელია. სხვების. პატივისცემა. და საკუთარი ღირსების. შენარჩუნება, ღირსეული და. ზრდილობიანი ქცევა. თავაზიანობის. წესების. დაცვა, ფიზიკური სისუფთავე.

ამ. გაკვეთილებს ბავშვები უნდა მოემზადებინა სრულწლოვანი მოქალაქის. ცხოვრებისთვის.

რაც. უფრო. წესიერი. და. განათლებული. იყო. ბავშვის. ოჯახი. მით. უფრო ადვილი იყო 6-7. წლის. ბავშვისთვისაც ამ გაკვეთილების ათვისება.

დღეს კი იმდენი. მეცნიერული და. ტექნიკური. ცოდნით. უნდა. ამოუტენონ ბავშვებს თავი რომ საზოგადოებაში ქცევის. ელემენტარული წესების. სწავლისთვის და. სწავლებისთვის. მასწავლებლებს. და მოწაფეებს აღარც დრო აქვთ და აღარც თავი.

ხოდა ბავშვები გაველურდნენ. გამრავლდნენ ხულიგნები, ბაცაცები……
https://www.lemonde.fr/societe/article/2014/07/04/les-enseignants-regulierement-confrontes-a-la-violence_4451278_3224.html

Les enseignants, régulièrement confrontés à la violence
La proportion de victimes d’insultes ou de menaces dans l’exercice de leur métier est « deux fois plus élevée à l’éducation nationale que dans l’ensemble des professions », révèle l’Insee.
http://www.lemonde.fr

​ეხლა. მოწაფეები. ლამის. ყოველდღე ცემენ მასწავლებლებს.

სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს შეურაცხყოფილი და. დაშინებული. მასწავლებლების. რაოდენობა ორჯერ. უფრო. მეტია. ვიდრე პროფესიათა მთლიანობაში. ესაა ოფიციალური სტატისტიკიდან.

Par Maryline Baumard Publié le 04 juillet 2014 à 16h47 – Mis à jour le 05 juillet 2014 à 10h53

2014. წლის 4 ივლისს 34. წლის. მასწავლებელი მოწაფეთა თვალწინ დანით მოკლა ერთი მოწაფის. დედამ.
1983. წლიდან 30 წლის მანძილზრ 4 მასწავლებელი თუ აღმზრდელი. გარდაიცვალა. აგრესიების შედეგად. ყველა იყო მოზარდების. და. არა ბავშვების მასწავლებელი.

ასეთი მხეცობა. იშვიათია მაგრამ მასწავლებლები. ყოველდღე. ეხლებიან მოძალადე. მუტრუკებს.

მასწავლებლებს. შეურაცხყოფას. აყენებენ და. ემუქრებიან 2-ჯერ უფრო მეტად ვიდრე დანარჩენ ყველა პროფესიაში ერთად.

4. შემთხვევიდან 3-ში ლიცეუმის. მასწავლებლებლებს შეურაცხყოფას აყენებენ და ემუქრებიან მოწაფეები.

წლის მანძილზე შეურაცხყოფა მიაყენეს მასწავლებელთა 16 პროცენტს.
Maryline Baumard

ცივი ომი დამთავრდა, სრულიად საბჭოეთში გაიმარჯვა ნობელის პრემიის ლაურეატი მიხაილ გორბაჩოვის დემოკრატიამ ლამაზი საფრანგეთის ლამაზი ქალაქი გრენობლი კი სულ აიკლეს. მოძალადე არამზადებმა

17.05.2017
https://grenoble-le-changement.fr/2017/05/17/la-delinquance-violente-sest-emparee-de-grenoble/
28-29. აპრილის ღამით. 3. ახალგაზრდა. გრენობლელი ქალი წვეულებიდან საკუთარი მანქანით ბრუნდებოდნენ სახლში. როდესაც. მათ. მანქანაში შეუვარდა. დანით შეიარაღებული გოგოებისთვის უცნობი 1 ტიპი.

ამ ტიპმა. გოგოებს. დანა. დაადო კისერზე. და. ისინი 3. საათი აწვალა. ემუქრებოდა გაუპატიურებით და შემდეგ გაძრცვა, ლამის შიშველ-ტიტველი დატოვა და აითესა.

ყაჩაღობათა გამო უკვე ძებნილი ეს ვაჟბატონი სალიმ ბენ სილიმანი გასკვანჩეს. მაგრამ გოგოების შემდეგი ბედი ჩემთვის უცნობია.
დანარჩენი გრენობლელებიც დაშინებულები არიან და შფოთავენ.

ბევრი გრენობლელი. საღამოობით. ვეღარ გადის სახლიდან. ბავშვებს უკრძალავენ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. მგზავრობას იმიტომ რომ ეს ტრანსპორტი საშიშ ადგილად ითვლება // რა. შეიძლება მოხდეს. როცა საკუთარი მანქანით მგზავრობ უკვე ვნახეთ//.

აგრესიები. უფრო და. უფრო მეტია. დღის მანძილზეც.

გრენობლში ყოველ თვე წვავენ ათობით მანქანას.

საყოველთაო გულგრილობის ატმოსფეროში გრენობლში ყოველ თვე. წვავენ ათობით მანქანას.

დამწვარი მანქანების. სია. უსასრულოა. მათ ჩამოთვლას მეტისმეტად დიდი დრო და. ენერგია სჭირდება. და ბოდიში, სადღაა ეს ენერგია.

ჯამს კი გულდაგულ მალავენ.
ხოდა. 1960-1970-ანი წლების. სექსუალური და სხვა „ კულტურული „ რევოლუციების შედეგად გადარეული ქვეყნის შემყურე ხელისუფლებამ 2017 წელს. გადაწყვიტა. სკოლაში მორალის. გაკვეთილების აღდგენა.
https://aggiornamento.hypotheses.org/440

Le retour de la morale à l’école primaire. | Aggiornamento hist-geo – aggiornamento.hypotheses.org
La Nation a fixé comme mission à l’école de faire partager aux élèves les valeurs de la République : la liberté, l’égalité, la fraternité. Il est indispensable que l’école réaffirme son engagement dans la transmission de références communes qui permettent de penser, vivre et agir ensemble.
aggiornamento.hypotheses.org

განათლების სამინისტროს ცირკულარი ამბობს. რომ აუცილებელია მომავალი თაობებისთვის რესპუბლიკის. ღირებულებათა გადაცემა.
მიხვდნენ რომ სკოლამ ბავშვებს უნდა ასწავლოს აზროვნება, ერთად ცხოვრება და მოქმედება და არა კამა სუტრა და მარიხუანას თუ ჰაშიშის წევა.

ბავშვებმა უნდა ისწავლონ მოქალაქეობის. და. კოლექტიური, საზოგადოებრივი ცხოვრების პრინციპები, ესაა დღევანდელი უდიდესი აღმოჩენა.
ყოველ კლასში გამოკრულია. ადამიანის და. მოქალაქის უფლებათა 1789 წლის 26 აგვისტოს დეკლარაცია. ადამიანის მოვალეობათა სიის გამოკვრაც რომ აუცილებელია ამას ალბათ თუ შესძლებენ ორიოდე საუკუნის შემდეგ მიხვდებიან.

ბავშვებს უკვე ლამის. დღე და ღამე ამღერებენ ეროვნულ ჰიმნს….
http://www.rfi.fr/emission/20130423-une-le-retour-morale-ecole

ფრანგი ქრისტიანები ამბობენ რომ თუ კი ბავშვებს ასწავლიან პასუხისმგებლობის, თანასწორობის, თანამშრომლობის, სოლიდარობის კულტურას და არა მოყვასისთვის ყელის გამოჭრას ძალიან კარგი იქნება.
23 avril 2013.

სხვები. ამბობენ რომ ინდივიდუალიზმმა, უზრდელობა-უწესობამ, სხვების მიმართ გულგრილობამ გადარია ყველა და მორალის გაკვეთილები სკოლაში აუცილებელია.
olie.com/2018/08/29/violence-plus-dun-millier-dagressions-chaque-jour-en-france/

მაგრამ სრულფასოვან მოქალაქეთა და. წესიერ ადამიანთა აღსაზრდელად უკვე ბევრად მეტი ძალისხმევაა საჭირო ვიდრე მე-12 საუკუნეში იყო.

2018 წლის. საფრანგეთში ყოველ დღე ხდება ათასზე მეტი აგრესია.
29/08/2018 *
​ქურდობა ქურდობად, მაგრამ ამის. გარდა საფრანგეთში 2018 წლის პირველ სემესტრში ყოველ დღე. ხდებოდა აგრესია-ძალადობის. საშუალოდ 956 აქტი.

ამ ციფრს. უნდა. დაუმატოთ სექსუალური ძალადობის. შემთხვევებიც რომელთა. რაოდენობაც მთელ საფრანგეთში მკვეთრად. გაიზარდა.
პოლიციას. ყოველდღე ატყობინებენ. სექსუალური ძალადობის საშუალოდ 140 ფაქტს. და წარმოიდგინეთ თუ რამდენს არ ატყობინებენ.
ამ ძალადობის მსხვერპლთა გამოკითხვით დადგენილი ციფრი სულ მცირე 5-ჯერ მეტია.

პოლიციის. პროფკავშირი Synergie-officiers-ის. ერთ-ერთი. ხელმძღვანელის თქმით არის სროლაც, მაგრამ ყველაზე შემაშფოთებელია ცივი იარაღის, დანის ტრიალი. აღარ ჩხუბობენ შიშველი ხელით, მუშტით, დანების. ტრიალი შეიძლება ატყდეს ხალხში. ასე. იყო შუა ორლის აეროპორტში შარშან აგვისტოშე ბოობა-ს და კაარისის „რაპერების ომის „ დროს.

ესეც აქამდე არნახული რამეა.

როგორც შეუძლია. ერევა. პოლიცია და. ეს. მას. ძვირად. უჯდება. ბევრი დაჭრილი პოლიციელია, არიან დაღუპულებიც…

ასეთია. „ მშვენიერი „ დღევანდელობის სიფათი.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s