მსოფლიო სუპერკლასი

http://www.kernews.com/michel-geoffroy-pretention-anglo-saxons-a-imposer-loi-monde-entier-va-se-terminer-se-terminer-pacifiquement-y-a-risque-ne-se-termine-pacifiq/6672/
http://www.kernews.com

Michel Geoffroy : „ ანგლოსაქსებს. უნდათ მათი კანონის. დაძალება მთელი მსოფლიოსთვის. ეს დამთავრდება. ეს შეიძლება დამთავრდეს მშვიდობიანად. მაგრამ არის საფრთხე რომ ეს შეიძლება არ დამთვრდეს მშვიდობიანად … „
//. « La prétention des Anglo-saxons à imposer leur loi au monde entier va se terminer. Cela peut se terminer pacifiquement, mais il y a un risque que cela ne se termine pas pacifiquement… » //

07/06/2018
ცივი ომის. დამთავრებამ უსაზღვრო მსოფლიო გაუხსნა მსოფლიო სუპერ-კლასს.
Michel Geoffroy არის. საფრანგეთის ადმინისტრაციის. ეროვნულ სკოლაში ნასწავლი პიროვნება ანუ ევროპული სახელმწიფოს მართვისთვის. და. ხელმძღვანელობისთვის მომზადებული პიროვნება.

მან გამოაქვეყნა. წიგნი-ბრალდება მსოფლიო სუპერ-კლასის. წინააღმდეგ. ვინაიდან მთავრობები ვეღარ. მართავენ. ისინი. ემორჩილებიან ბაზრებს. და ბანკებს, ფულის. ძალები ხელმძღვანელობენ მასობრივი ინფორმაციის. საშუალებებს და ხალხები კარგავენ მათ სუვერენიტეტს. და მათ თავისუფლებებს. რატომ ?

იმიტომ რომ. საბჭოთა. კავშირის. დამხობის. შემდეგ ეკონომიკური და ფინანსური ხელისუფლება განთავისუფლდა ეროვნული საზღვრებისგან და აპირებს მართვას სახელმწიფოების მაგივრად.

ასე. მოხდა. რომ ყველგან დასავლეთში. მთავრობების მაგივრად მეფობს. ახალი. კლასი-მსოფლიო სუპერ-კლასი რომელიც იცავს. სუპერ-მდიდრების და. დიდი მონდიალიზებული ფირმების ინტერესებს.

თავის. წიგნში Michel Geoffroy ხატავს მსოფლიო. სუპერ-კლასის. პორტრეტს 5 საკითხის ირგვლივ: რას. გულისხმობს. გამოთქმა. მსოფლიო სუპერ-კლასი ?

რა. უნდა. მას ? როგორ. მოქმედებს ის ? დამარცხდება თუ არა, ჩაფლავდება თუ არა ბატონობის. მისი პროექტი? რა. ალტერნატივა. უნდა. დავუპირისპიროთ მას ?

Michel Geoffroy-ს წიგნი „ მსოფლიო სუპერ-კლასი ხალხთა წინააღმდეგ „ ანუ

« La super-classe mondiale contre les peuples » ეხლახანს. გამოსცა. გამომცემლობა Via

Romana-მ.

ლაპარაკობს. ავტორი
Michel Geoffroy : მე. არ. გამომიგონია. ცნება. მსოფლიო სუპერ-კლასი, განსაკუთრებით

Samuel Huntington წიგნში „ ვინ ვართ ჩვენ ? „ განიხილავს ამერიკული მეობის. ევოლუციას.

ჩვენ არ. გვესმის. თუ. რატომ ხდება. რომ. დასავლეთში, განსაკუთრებით ევროპაში, დემოკრატიული მთავრობები სისტემატურად აკეთებენ ზუსტად იმის საწინააღმდეგოს რასაც დაპირდნენ ისინი თავის ამომრჩევლებს, განსაკუთრებით ემიგრაციის საკითხში, მაგრამ ასევე. მრავალ სხვა სფეროშიც.

ეს აუხსნელია დემოკრატიული ლოღიკით. დემოკრატიაში. თუ მთავრობას. უნდა. ხელახლა არჩეული იყოს მან უნდა შეასრულოს მისი ამომრჩევლების პოლიტიკა. სხვა შემთხვევაში მას აღარ აირჩევენ.

მაშინ შეიძლება. წარმოვიდგინოთ. კლასიკურ ახსნათა. სერია : მთავრობას. ყავს. ცუდი მრჩევლები, მთავრობის. წევრები ცდებიან ან მთავრობის წევრები ნულები, არარაობები არიან…

მაგრამ. მე. ვფიქრობ სინამდვილე. სხვაა: დასავლეთის მთავრობები ახორციელებენ პროგრამას, დღის წესრიგს რომელიც არაა დადგენილი მათ მიერ, არაა. დადგენილი დემოკრატიული ინსტიტუტების მიერ.

დასავლეთის მთავრობათა სამოქმედო პროგრამას და დღის. წესრიგს. განსაზღვრავს. და. ადგენს სწორედ. ეს. ლიგარქია. ანუ მამაკაცთა და. ქალთა პატარა. ჯგუფი რომელსაც გარკვეული პროექტი, მთავრობების შეცვლა ან მთავრობების ათამაშება თავის საკუთარი სურვილების და მიზნების შესაბამისად.

ეს მსოფლიო. სუპერკლასი. რეალობაა. და. არა. მარტო პოსტულატი.

ესაა. მეტად თავისებური. რეალობა იმიტომ რომ ადამიანები რომლებიც მოქმედებენ, რომლებიც ადგენენ. ორიენტაციებს. განსაკუთრებით დავოსის ფორუმის დროს, არ გამოდიან წინა პლანზე. ამ ხალხს. აქვს სრულებით გარკვეული, ჩამოყალიბებული გეგმა.

მაგრამ მათი. დავალებით მათ ინტერესებს. და პროექტებს ახორციელებენ სხვები.

ღიად. მოქმედი ხალხის უკან მათ უხილავ ხელმძღვანელთა არსებობა. კი საფუძველს უქმნის შეთქმულების თეორიას.

მე არ. მინდა. ტრადიციულ ბრალდებთა გამეორება. მე მინდა. ახსნა და ჩვენება სოციალური, ეკონომიკური. და. სხვა ღრმა მიზეზებისა. რომლებმაც გამოიწვიეს დასავლეთში ამ ოლიგარქიის. გაჩენა.

დემოკრატიულად არჩეულ მთავრობებზე გადამწყვეტი გავლენის მომხდენი ოლიგარქიის. გაჩენის. მთავარი. მზეზი დადებითია, მაგრამ. მას. სამწუხაროდ. ჰქონდა. გაუთვალისწინებელი უარყოფითი. შედეგები :

გაუთვალისწინებელი ცუდი შედეგების მქონე. ეს. კარგი. მოვლენა არის. ევროპაში კომუნიზმის. და. სოციალიზმის. გაქრობა.

კომუნიზმის. და. სოციალიზმის. გაქრობა. ევროპაში იყო დიდი. განთავისუფლება ევროპელებისთვის. რომლებსაც კომუნიზმი აღარ ემუქრებოდა აღარც რუსეთში და აღარ აღმოსავლეთ ევროპაში.

მაგრამ. ამას. ჰქონდა. გაუთვალისწინებელი უარყოფითი შედეგი.

ეხლა ყოველგვარი საზღვრისთვის ანგარიშის გაუწევლად, ყველანაირი შაზღვრის დარღვევით განვითარება შეუძლია. იმას რასაც. შეიძლება ვუწოდოთ ნეო-კაპიტალიზმი.

ეს. კი. არის ეკონომიკური. და ფინანსური ინტერესების გაბატონება. ყველა. სხვა ინტერესზე.

მე არაფერი მაქვს. სიმდიდრის. საწინააღმდეგო, მე. არაფერი მაქვს. გამდიდრების მსურველთა საწინააღმდეგო, მაგრამ ისინი არ. უნდა. გამდიდრდნენ სხვათა გაღატაკებით.

არადა. სწორედ. ამას. აკეთებს. დღეს. მსოფლიო სუპერ-კლასი იმით რომ ამკვიდრებს სამუშაოთა მომსპობ მონდიალისტურ თავისუფალ ვაჭრობას // libre-échange mondialiste destructeur d’emplois //.

მე. არაფერი მაქვს. სიმდიდრის. წინააღმდეგ. მაგრამ მდიდრებს. არ. უნდა. უნდოდეთ თავისუფლების მოკვლა.

არადა. ამ. მსოფლიო. სუპერ-კლასს. აქვს. სწორედ. თავისუფლების მკვლელი გეგმა.

ესაა. მსოფლიო მთავრობის. შექმნის პროექტი.

მსოფლიო მთავრობა. კი. არის დემოკრატიულად. არჩეულ მთავრობათა დამორჩილება ამ მსოფლიო სუპერ-კლასის მიერ, ხალხთა დამონება იმ ეკონომიკური და ფინანსური ძალების მიერ რომელთაც უნდათ ჩვენი ბედის. განსაზღვრა.

შეგახსენებთ. რომ. ბანკებმა. მიითვისეს მონეტარული შექმნის. უფლება.

არის. კიდევ ეკონომიკური. მონდიალიზაცია. ანუ. გაჩნდნენ. დიდი. ტრანსეროვნული

// ტრანსნაციონალური// საწარმო-ორგანიზაციები რომელთაც. შეუძლიათ ლოკალიზაცია იქ სადაც უნდათ, რომლელთაც შეუძლიათ გადასხადების გადახდაზე უარის თქმა.

მათ. შეუძლიათ. სუვერენული. ფუნქციების უზურპაციაც იმიტომ ასი უდიდესი. საერთაშორისო საწარმოს მთლიანი. შიდა პროდუქტი // PIB// უდრის. ევროკავშირის მთლიან. შიდა პროდუქტს.

კითხვა: რასაც ბრძანებთ სწორია, მაგრამ განა. ეს მოვლენათა ბუნებრივი ევოლუცია
არაა ? განა ნორმალური არაა რომ დიდ საწარმოთა. ხელმძღვანელები ცდილობენ თავისი ხმის მიწვდენას ლობინგის მეშვეობით? იოლია.კონფერენციების მოწყობა, პოლიტიკოსების მოყვანა, ჟურნალისტებისთვის საკუთარი აზრის თქმა…
წარმოვიდგინოთ. რომ. საფრანგეთის. პარიკმახერები უკმაყოფილოები არიან იმით რომ ადამიანები უშვებენ გრძელ თმებს…. ლობინგი. ძალიან მარტივია: პარიკმახერები ერთიანდებიან კლუბში რათა პოლიტიკოსებისგან მოითხოვონ გრძელი თმების ამკრძალავი კანონის მიღება.
პარიკმახერებს შეუძლიათ კოლოკვიუმების მოწყობა და ბლოს. შეიძლება გაჩნდნენ პარლამენტარები რომლებიც დაწერენ და წარმოადგენენ გრძელი თმების ამკრძალავ კანონს.
თქვენ იცით. რომ ბევრი რამე. კეთდება ძალიან ბუნებრივად…
– თქვენი. მაგალითი ძალიან საინტერესოა, აგრამ პარიკმახერები არ ყიდულობენ მასობრივი ინფორმაციის. საშუალებებს და თუნდაც ესაა. დიდი განსხვავება.

დღეს მსოფლიოს სუპერკლასი ყიდულობს დასავლეთის მასობრივი ინფორმაციის ყველა საშუალებას და ჟურნალ-გაზეთები და რადიო-ტელევიზია ეწევიან ამ ხალხის თვალსაზრისის პროპაგანდას.

ნორმალურია როდესაც. საწარმოები ცდილობენ გაძლიერებას და გამდიდრებას, მოგების გაზრდას.

არანორმალურია. როდესაც. კერძო, პირადი ინტერესები. იმორჩილებენ და არავითარ ყურადღებას არ აქცევენ ან იმონებენ, საზოგადოებრივ, ეროვნულ ინტერესებს.

ამის. უკან არის პრივატიზაციის. უზომო პროცესი და. ხდება სუვერენული. ფუნქციების პრივატიზაციაც.

აშშ-ში მახდინეს. დაზვერვის და. შეიარაღებული ძალების დიდი ნაწილის პრივატიზაცია.

ჩვენ. ვცხოვრობთ. მსოფლიოში. სადაც ყველაზე. მნიშვნელოვან და. უმთავრეს რამედ ითვლება ეკონომიკური და ფინანსური ინტერესები.

მაგრამ ესაა. მარტო დასავლეთის. დამახასიათებელი ნიშანი. სხვაგან მთავარია საზოგადოებრივი, სოციალური და ოლიტიკური ინტერესები და. ფინანსურ-ეკონომიკური ინტერესები მეორეხარისხოვანი რამეა. შეხედეთ ჩინეთს თუ ინდოეთს...
http://www.kernews.com/michel-geoffroy-pretention-anglo-saxons-a-imposer-loi-monde-entier-va-se-terminer-se-terminer-pacifiquement-y-a-risque-ne-se-termine-pacifiq/6672/

Michel Geoffroy : « La prétention des Anglo-saxons à imposer leur loi au monde entier va se terminer. Cela peut se terminer pacifiquement, mais il y a un risque que cela ne se termine pas pacifiquement… » – Kernews
Olivier Bourdeaut : « Je suis le fruit de tous mes échecs, car si j’avais réussi chaque fois que j’avais entrepris quelque chose, je ne serais certainement pas dans l’écriture.
http://www.kernews.com

​ისევ ვიმეორებ რომ მსოფლიოში. სადაც ჩვენ ვართ ყველაზე დიდ, უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებენ ეკონომიკურ. და. ფინანსურ. ინტერესებს და. ყველაფერ დანარაჩენს. ყურადღებას სულ არ აქცევენ ან, უკეთეს შემთხვევაში, მეათეხარისხოვან რამედ თვლიან.

მაგრამ ესაა. დასავლეთისთვის. დამახასიათებელი რამე. დანარჩენ მსოფლიოში. საქმე სულ სხვანაირადაა.

სხვაგან ეკონომიკურ. ინტერესებზე უფრო მაღლა აყენებენ სოციალურ, საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ინტერესებს. შხედეთ ჩინეთს ან ინდოეთს…

ანგლო-საქსებისთვის ნორმალურია. როდესაც ეკონომიკური. ინტერესები ზეწოლას ახდენენ პოლიტიკოსებზე სასურველი მიზნის მისაღწევად. ამას ისინი ახერხებენ საწინააღმდეგო შეხედულებათა ცენზურაში გატარებით.

ინტერნეტის. გიგანტებმა მოსპეს, გააუქმეს ინტერნეტის ნეიტრალობის ფუნდამენტური პრინციპი და შექმნეს მათ მიერ დისიდენტურად ჩათვლილი შეხედულებების ცენზურის სისტემები.

ესაა. კერძო ცენზურები და შეუძლებელია ჩივილი. Mark Zukerberg-ს შეუძლია ურცხვად ტყუილების ლაპარაკი პარლამენტის წინაშე იმის. ახსნით. რომ ისაა ყველა შეხედულების თავისუფლად გავრცელების მომხრე მაშინ. როდესაც. კარგადაა. ცნობილი რომ ის ცენზურაში ატარებს იდენტიტარულ მოძრაობათა გარკვეულ რაოდენობას განსაკუთრებით საფრანგეთში.

არაფერი მაქვს. საწინააღმდეგო. იმისა. რო რომელიღაც პარტია. არჩევებზე. წარდგეს როგორც მსოფლიო მთავრობის პარტია. მაშინ ამომრჩევლები გადაწყვეტენ მისცენ თუ არა ხმა ამ პარტიას.

მაგრამ ამ ხალხს. არ. უნდა. დემოკრატიული სისტემის ფუნქციონირება.

ისინი აძალებენ საზოგადოებას მოძრაობას მათი ეკონომიკური და იდეოლოგიური ინტერესების შესაბამისად.

ამ ადამიანების პროექტია განახლებული კოსმოპოლიტიზმი ანუ ერების ნგრევა-მოსპობა მათი მსოფლიო მთავრობის შექმნის მიზნით.

სუპერკლასი, ატალი…
http://www.kernews.com/michel-geoffroy-pretention-anglo-saxons-a-imposer-loi-monde-entier-va-se-terminer-se-terminer-pacifiquement-y-a-risque-ne-se-termine-pacifiq/6672/

Michel Geoffroy : « La prétention des Anglo-saxons à imposer leur loi au monde entier va se terminer. Cela peut se terminer pacifiquement, mais il y a un risque que cela ne se termine pas pacifiquement… » – Kernews
Olivier Bourdeaut : « Je suis le fruit de tous mes échecs, car si j’avais réussi chaque fois que j’avais entrepris quelque chose, je ne serais certainement pas dans l’écriture.
http://www.kernews.com
​მაშ, ესაა. ანგლო-საქსური. ხედვა. რომელიც. დააძალეს. დასვლელებს, ხედვა. რომლის თანახმადაც ნორმალურია. როდესაც ეკონომიკური ინტერესები. თავისი მიზნის მისაღწევად ზეწოლას. აცდენენ პოლიტიკურ ინტერესებზე. და პოლიტიკოსებზე.

​კითხვა- თქვენ ბრძანებთ რომ ესაა. დასავლეთის დამახასიათებელი ფენომენი, მაგრამ აიღეთ Nabil Ayouch- ის ფილმი Razzia რომელსაც. დიდი წარმატება ხვდა წილად წლის დასაწყისში საფრანგეთში : ის. აჩვენებს სხვადასხვა. დონის. ადამიანთა. ყოველდღიურ ცხოვრებას დღევანდელ მაროკოში.
კარგად. ჩანს რომ კასაბლანკას სუპერკლასი მთლიანად იზიარებს ამ მსოფლიო სუპერ-კლასის ფილოსოფიას.
განა. ასეთ რამეს მთელ მსოფლიოში არ. ვხედავთ ?
ყველა. საზოგადოებაში არიან ღარიბები და მდიდრები, მაგრამ მსოფლიო სუპერ-კლასი სხვა რამეა.

მსოფლიო. სუპერ-კლასი ცნების. სოციოლოგიური მნიშვნელობით არის ის რომლის. წევრებსაც ერთმანეთთან უფრო აქვთ საერთო ვიდრე მათ საწყის ერებთან.
მაროკოელი ბურჟუები ალბათ ბურჟუები არიან, მაგრამ ისინი მაროკოელებად რჩებიან.

სამაგიეროდ იტალიელი ოლიგარქი უზომოდ გავს ფრანგ, ინგლისელ და ამერიკელ ოლიგარქებს, ლაპარაკობს ინგლისურად და სულ უფრო და უფრო განსხვავდება სხვა იტალიელებისგან.

ეს ოლიგარქები თვლიან რომ ისინი. არიან ყველა ხალხზე და ყველა სახელმწიფოზე უფრო მაღლა მდგომი სუპერ-რასა. და ეს მსოფლიო სუპერ-კლასი მსოფლიო იიტომაა. რომ. ტრანსნაციონალურია.

ელიტები ყოველთვის. იყო, მაგრამ ეს მსოფლიო სუპერ-კლასი თავს. თვლის მსოფლიო ელიტად, მთელი კაცობრიობის ელიტად. ის არ თვლის თავს ეროვნულ ელიტად.

მსოფლიოს სუპერ-კლასის ხალხს. ზოგი უწოდებს. მომთაბარეებს, ვინადან ესაა მომთაბარული თვალსაზრისი ხელისუფლებაზე.

ამ. შეხედულებას იცავს. ფრანსუა მიტერანიდან ემანუელ მაკრომდე საფრანგეთის ყველა პრეზიდენტის მრჩეველი ფილოსოფოსი, მწერალი, ბანკირი,ფინანსისტი // თვითონ ალბათ მსოფლიო სუპერ-კლასის წევრი// Jacques Attali…

ის დეტალურად. ხსნის. ამ მსოფლმხედველობას. და ამბობს მსოფლიოს სუპერ-კლასის წევრები ყველგან არიან საკუთარ სახლში.

მაგრამ ესაა ადამიანთა უმცირესობის განსაკუთრებული აზრი.

ადამიანთა. უმრავლესობას არ უნდა. ყველგან როგორც საკუთარ სახლში ყოფნა.

ადამიანთა უმრავლესობას უნდა უბრალოდ საკუთარ სახლში ყოფნა.

ისტორიაში პირველადაა სრულიად. ტრანსნაციონალური კლასი.

ეს. ხალხი თვლის რომ მათ თავიდან უნდა მოიშორონ ეროვნული ფესვები და ეროვნული კუთვნილება.

ეს. ხალხი. საშიშია. იმიტომ. რომ მათ უნდათ. ჩვენთვის ბედნიერებაზე თავისი წარმოდგენის დაძალება.

მაგრამ ისინი ვერაფერს გახდებიან იმიტომ რომ მსოფლიო მულტიპოლარული ხდება.

თუმცა მსოფლიო სუპერ-კლასმა მოახერხა დასავლეთში, განსაკუთრებით ევროპაში გაბატონება.

– თქვენ ამხელთ, გმობთ მსოფლიო. სუპერ-კლასის. ბატონობას, მაგრამ. ხალხები ისე გამოხატავენ თავის. აზრს ყოველ არჩევნებზე. იმიტომ რომ პრეზიდენტის თუ პარლამენტის არჩევნები გაყალბებელი არაა.

მე ფრთხილი. ვიქნებოდი. ამ. საკითხზე….

მე. არ მჯერა. რომ დღეს. არჩევნები. გამჭვირვალეა.

არჩევნებს. ატარებენ მასობრივი ინფორმაციის. საშუალებები.

ბოლო პრეზიდენტის. არჩევნების. დროს კი მასობრივი. ინფორმაციის. საშუალებებმა არნახულად უსაშველო ხმაური და აურზაური ატეხეს მოსიე. მაკროს. სასარგებლოდ. ყველაზე ტექნიკური ჟურნალებიც კი ეწეოდნენ მოსიე მაკროს პროპაგანდას….

იყო პრეზიდენტის არჩევნებში სასამართლო ხელისუფლების ჩარევაც იმისთვის. რომ. თავიდან მოეშორებინათ. პრეზიდენტობის კანდიდატი François Fillon.

დღეს. მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები დიდი ძალაა ისინი საზოგადოებას არწმუნებენ იმაში. რომ ერთი ვინმე. უმანკო ყოვლისშემძლე ანგელოზია და მეორე კი საზიზღარი საშინლად მავნებელი ეშმაკი. მასობრივ ინფორმაციის. საშუალებს აქვთ დიაბოლიზაციის უზომო ძალა.

ჩვენ ასევე გვაქვს. სასამართლო ხელისუფლება. რომელიც. უფრო. და. უფრო ერევა პოლიტიკაში იმიტომ რომ ზოგი არჩეულის. წინააღმდეგ საქმეა აღძრული იმიტომ რომ როგორც არჩეულებს ცუდად ულაპარაკიათ.

ევროკომიის. პრეზიდენტმა Jean-Claude Juncker-მა. კი. ბრძანა რომ ევროპული. ხელშეკრულებების დემოკრატიული ალტერნატივა ვერ იქნებაო…

თქვენ ასევე. ახსენებთ მოსამართლეთა. გავლენას. მაგრამ ავიღოთ, მაგალითად, Vincent Bolloré რომელიც. ყველამ შეიძლება. გააიგივოს. მსოფლიო. სუპერკლასთან.
თქვენ კარგად იცით რომ მას უტევენ არასამთავრობო ორგანიზაციები რომელთა უკან არის ასევე ამ მსოფლიო სუპერ-კლასის განმასახიერებელი George Soros-ის ხელი.

ყველაფერი. ეს. ხდება. კარგი და. კეთილი. გრძნობების. სახელით ბოლორეს. ჯგუფის აფრიკიდან გასაგდებად.
მაშ რა. ჯანდაბაა ეს მსოფლიო სუპერ-კლასი?
ორივე !
მსოფლიო. სუპერკლასი პირველ რიგში არის სხვადასხვა კონცენტრული წრე. და. ბირთვული გული პირველ რიგში არის. ინგლისურ-ამერიკული ძალა.
აშშ-ს. უნდა. ეკონომიკურად. გაბატონება ევროპაზე, ევროპის. ეკონომიკურად. დამორჩილება, მას. უნდა ევროპის დანგრევა იმიტომ რომ ევროპა მისთვის არის დასაპყრობი ბაზარი და არა ევროპელი ხალხების სამშობლო.
თქვენ მოგყავთ Vincent Bolloré-ს შემთხვევა, მაგრამ. შეიძლება. ვახსენოთ. სხვა. შეთხვევებიც როდესაც აშშ-მ გამოიყენა სამართალი. და. არასამთავრობო ორგანიზაციები რომლებიც დაფინანსებული არიან მსოფლიო სუპერ-კლასის. წევრები. იმიტომ რომ ისინი დაფინანსებული არიან მილიარდერების მიერ.
არ უნდა. დაგვავიწყდეს რომ არასამთავრობო ორგანიზაციათა 70 პროცენტი ანგლო-საქსურია და. სოროსის შემთხვევა. კარიკატურულია.

 GAFA-ც (Google, Apple, Facebook, Amazon) კი,რომლებიც ძარცვავენ სახელმწიფოებს, ათამაშაბენ არასამთავრობო ორგანიზაციების. კარტას.
მაგრამ ჩვენ ვცხოვრობთ მსოფლიოში. სადაც დასავლელთა. ანუ ანგლო-საქსთა პრეტენზია მათი კანონის მთელი მსოფლიოსთვის დაძალებაზე დამთავრდება. ის შეიძლება. დამთავრდეს მშვიდობიანად.
მაგრამ. ის შეიძლება არ დამთავრდეს. მშვიდობიანად იმიტომ. რომ. მსოფლიო. სუპერ-კლასს დაჟინებით უნდა. თავისი ლიდერობის. შენარჩუნება რაც შეიძლება. დამთავრდეს მსოფლიოს. მშვიდობისთვის ძალიან საშიში კონფლიქტებით და ნგრევა-აფეთქებებით.

 
ინგლისურად კი არის. ეს

Superclass: The Global Power Elite and the World They Are Making: Amazon.co.uk: David Rothkopf: 9780349120256: Books
The Superclass – politicians, military leaders, finance gurus, energy barons, media moguls and thought leaders – is the small group that currently plays the greatest role in shaping the progress of globalization and perhaps the group most changed by that phenomenon, so much so that they have more in common with one another than they do with their own countrymen.
http://www.amazon.co.uk

The Superclass – politicians, military leaders, finance gurus, energy barons, media moguls and thought leaders – is the small group that currently plays the greatest role in shaping the progress of globalization and perhaps the group most changed by that phenomenon, so much so that they have more in common with one another than they do with their own countrymen. And because this group frequently operates outside all national and international regulation, they are often in conflict with the elite in their own countries.
Rothkopf offers a provocative and trenchant examination of the overlapping international power clusters. He reveals who is a member of this global Superclass and who is likely to be joining it and transforming it in the years ahead. And he will explore how the aggressive pursuit of self-interest by some in this class helped to create a world in which inequity is greater than ever – something that may well threaten international stability in our lifetimes.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s