დღევანდელი მორალური არეულობა

http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2017/02/10/31001-20170210ARTFIG00247-philippe-beneton-le-monde-occidental-ne-sait-plus-qui-il-est.php

Philippe Bénéton : «Le monde occidental ne sait plus qui il est»
Philosophe, agrégé et docteur en Science politique, Philippe Bénéton est professeur émérite à l’Université de Rennes-1 et à l’Institut Catholique d’Etudes Supérieures.
http://www.lefigaro.fr
ფილოსოფოსი, პოლიტიკური მეცნიერების დოქტორი Philippe Bénéton :
« დასავლურმა სამყარომ აღარ იცის რა არის „ //Le monde occidental ne sait plus qui il est//
Philippe Bénéton 10/02/2017

ეხლახანს. გამოვიდა ფილიპ ბენეტონის წიგნი „ დასავლეთის მორალური არევა „

// Le dérèglement moral de l’Occident//. ხოდა. ის საუბრობს FigaroVox-თან.

ფილოსოფოსი. მოგვიწოდებს. ლიბერალურ-კონსერვატული // libéral-conservateur //,
, თავისუფლებასა და ფესვგადგმას შორის. წონასწორობის მონახვისკენ.

ფილოსოფოსი, პოლიტიკური მეცნიერების დოქტორი Philippe Bénéton არის უნივერსიტეტი Rennes-1-ის უნივერსიტეტის და უმაღლესი განათლების კათოლიკური ინსტიტუტის საპატიო პროფესორი.
ისაა ავტორი ცნობილი ნაშრომებისა პოლიტიკურ რეჟიმებზე, სოციალურ კლასებზე და კონსერვატიზმზე. მან. გამოაქვეყნა. ნაშრომი „ დასავლეთის. მორალური არევა
Le dérèglement moral de l’Occident (გამომცემლობა Le Cerf, 2017).
FIGAROVOX. – როგორ. ხსნით. თქვენ კრიზისს რომელსაც დღეს განიცდიან ლიბერალური დემოკრატიები? ხომ არაა. ის დაკავშირებული. იმასთან რასაც თქვენ უწოდეთ „დასავლეთის მორალურ არევა„ ?
Philippe BENETON. – დიახ, მე. ვფიქრობ რომ უპირველესი მიზეზი ესაა:

გაბატონებული. აზრი თვლის. რომ ლეგიტიმურია  ადამიანთა. მხოლოდ 2 კატეგორია, კაცობრიობა და ინდივიდი.
პოლიტიკური საზოგადოება, მაშ, ვერ დაეყრდნობა იმას რაც საერთოა. მისი წევრებისთვის: ვერ დაეყრდნობა ერს და ეროვნულ კულტურას, ზნე-ჩვეულებებს, საერთო ისტორიას, ისტორიულ ღირებულებებს და იდეალებს. .
და, პირიქით, პრეზიდენტი ობამა, პრემიერ. მინისტრი. ტრუდო. და. ვინ მოსთვლის კიდევ რამდენი სხვა. გაუთავებლად. იმეორებენ მრავალფეროვნება. არის. სიმდიდრე.
მაგრამ რაც უფო იზრდება. და ძლიერდება. მრავალფეროვნება მით უფრო. მცირდება და. სუსტდება ის რაც საერთოა. ადამიანებისთვის.
ადამიანებს. უტოვებენ მარტო ერთნაირ თავისუფლებას და როგორ. უნდა. მოახერხონ მათ. ეხლა მშვიდობიანად. ცხოვრება და ერთმანეთთან თანამშრომლობა?
თანამედროვეთა მიერ. მოფიქრებული პასუხი დღეს რადიკალიზებულია და გამოდის. რომ თუ კი უნდა  უარვყოთ ყოველგვარი შეთანხმება ცხოვრების. წესებზე უნდა დავიცვათ თამაშის წესები.
კიბერალური დემოკრატია  კი იღებს ახალ აზრს, ახალ მნიშვნელობას. ის. ხდება. მარტო პროცედურებით განსაზღვრული უბრალო მექანიკა.

მულტიკულტურალიზმის თანახმად. ყველას შეუძლია. ყველას. გაგება, საკმარისია. თამაშის წესებზე შეთანხმება ნუთუ ? მართლა? შეხედეთ. სერბებს. და. ხორვატებს, იზრაელელებს და პალესტინელებს, ფლანდრიელებს და ვალონებს, ბერძნებს. და. თურქებს, ინდუისტებს და მაჰმადიანებს და ა.შ.
აიღეთ ევროკავშირის მიერ მოცემული მაგალითი როგორც ის გააზრებული იყო ბრიუსელში 2000-ანი წლების შემდეგ:

ევროპელებს. აერთიანებს. მარტო ის  წესები რომლებშიც იგულისხმება. ადამიანის უფლებები და „ თავისუფალი და გაუყალბებელი კონკურენცია „.
დანარჩენი, რაც იყო საერთო ცივილიზაცია, უნდა მოისპოს და დარჩეს სუფთა ფურცელი.
ევროპა უნდა გადაიქცეს ინდივიდთა ევროპად, ის გახსნილი უნდა იყოს ყველა ქარისთის. მაგრამ წინააღმდგობას სწევენ სიკვდილისთვის. განწირული ხალხები.
დღევანდელი მმართველი ელიტების სანავარდო არედ ქცეულ ამ მსოფლიოში ბატონობენ პროცედურები და ქრება ადამიანური ღირსებები და სათნოებები.
იგებს  ღირებულებათა და იდეალთა რელატივიზმი.
ელიტა ვეღარ გრძნობს რომ მას აკისრია გარკვეული პასუხისმგებლობა.
მორალური კრიზისია. მასობრივი ინფორმაციის. საშუალებებში, ეკონომიკაში, მეცნიერებებში თუ ფსევდო-მეცნიერებებში, ყოველდღიურ ურთიერთობებში…
ზოგი ჟურნალისტი ნამდვილად თამაშობს პოლიტიკური მორალის პროფესორის როლს, მაგრამ ვინ აკონტროლებს ამ ჟურნალისტებს?
თქვენს. წიგნში. აკრიტიკებთ იმას რასაც უწოდებთ. „ კონტრაბანდულ მორალს „ , რას გულისხმობთ ამაში?
ჩვენ ყველანი უეჭველად უმანკოები ვართ, მაგრამ გამონაკლისები არიან დამნაშავეები.
შეცდომა, დანაშაული, ცოდვა არ გაქრა, ის უბრალოდ გადაადგილეს.

ცენტრალური იდეა შემდეგია:
ჩვენი მოგვიანო თანამედრვეობა იკვეხნის და ტრაბახობს მორალური განთავისუფლებით:
ყოველ ადამიანს აქვს თავისი საკუთარი ღირებულებები, ყოველი ადამიანი სუვერენია,გაუმარჯოს თავისუფლებას, ძირს ძველი მორალური წყობა!
მაგრამ მეორეს მხრივ დღევანდელობა ცდილობს განსაზღვრას. იმისა. თუ რა არის კარგად თუ ცუდად ცხოვრება და აზროვნება.
    ჩვენ ყველანი უმანკოები ვართ, მაგრამ გამონაკლისები არიან დამნაშავეები.
   შეცდომა, დანაშაული, ცოდვა არ. გაქრა, ის უბრალოდ გადაადგილეს.
ამიერიდან „ ბოროტება „. ზუსტად და გარკვევითაა მოხაზულ-მითითებული, კონცენტრირებულია, შემჭიდროებულია, ესაა თანასწორი თავისუფლების დარღვევა და შებღალვა, დისკრიმინაცია, არატოლერანტულობა, რასიზმი, სექსიზმი, ელიტიზმი, ჰომოფობია // საბჭოთა ტანკით თბილისის დანგრევა არ შედის ბოროტებათა ჩამონათვალში, ის ნობელის პრემიის ლაურეატი გორბაჩოვის დემოკრატიის გამოვლინებაა //.

დღევანდელი. წესები კაცობრიობას. ყოფენ მორალურ. და ამორალურ, კარგ და ცუდ ნაწილებად.

კარგებად ითვლებიან პროგრესისტები, ფემინისტები, ნაირ-ნაირი სექსუალური და არა მარტო სექსუალური ჯერ-ჯერობით უმცირესობები, ღია, მოწინავე. საზოგადოების მედროშეები.
ცუდებად ითვლებიან ძველი, ტრადიციული სამყაროს მომხრეები, დახურული, საზოგადოების, ღმერთის. და მოყვასის. სიყვარულის. მქადაგებელი ქრისტიანობის თუ სხვა რელიგიების მიმდევრები, კონსერვატორები თუ ულტრაკონსერვატორები, რეაქციონერები, პოპულისტები, ქსენოფობები თუ კიდევ უფრო უარესები.
მოკლედ დღევანდელობის იდეოლოგებმა. კაცობრიობა დაყვეს ადამიანობის და კაცობრიობის მტრებად და მეგობრებად.
ეს. მანიქევლური ხედვა არაა. სასარგებლო თავისუფლებისთვის.
დღევანდელი გაბატონებული აზრი ძალიან ხშირად. მოქმედებს. შემდეგი პრინციპის შესაბამისად :

არ იკამათოთ არასოდეს, დისკუსია არაა. საჭირო, დააბრალეთ, ბრალად დასდეთ.
მორალის გაუთავებლად მაგინებული დღევანდელობა. გაუთავებლად გვიკითხავს მორალს.

გაბატონებული აზრი სოციალურად მისაღები აზრია ესაა. აზრი რომლის გამოთქმის გამო არ გიხდება თავის გამართლება ან გინების მოსმენა.
თუ კი. იტყვი რომ პოპულიზმი არის ერთ-ერთი მთავარი საფრთხე არავინ გაგაწყვეტინებს ლაპარაკს, არავის გაუჩნდება. კითხვა შენი მიზნების და მისწრაფებების შესახებ და არავინ მოგთხოვს ახსნა-განმარტებას
   მაგრამ თუ იტყვი რომ. პოპულიზმი არის. გაურკვეველი და. ცუდად. განსაზღვრული ზიზღით სავსე სიტყვა რომელიც დიდებულებმა, წარჩინებულებმა მოიგონეს. იმის. სათქმელად რომ დიდებულების, წარჩინებულების, პრეზიდენტ-მინისტრ-პარლამენტარების…კრიტიკა ცუდია მაშინვე. შეიძლება დაგესიონ, გაგწეწონ და გკითხონ თვითონ შენ ხომ არ ხარ პოპულისტი, რეაქციონერი და ა.შ.
საზოგადოებრივი აზრი როგორც საჭიროას მოქმედების. პრინციპი მეტისმეტად ხშირად შემდეგია : არ იკამათოთ. არასდროს, დააბრალეთ, ბრალად დასდეთ.
ჩვენი დრო, რომელიც ესოდენ დაუღალავად გმობს „ მორალს „ დაუღალავად გვასწავლის ჭკუას და გვიკითხავს მორალს.
იდეების. დებატი შეცვალა პიროვნებების ლანძღვა-გინებამ.

უკიდურეს შემთხვევაში 1 სიტყვაც საკმარისია. მოწინააღმდეგის. დისკრედიტაციისთვის: ის. ყოველღვარ საზღვარს. გადასცდა, ეს გზას. ასცდა, თქვენ ხართ სტერეოტიპების ტყვეობაში, თქვენ გადაიქეცით ჰომოფობად, ესაა გულისამრევი სიტყვები, ეს ტექსტი გზას უხსნის კონსერვატიზმს… ამას ეშველება მაშინ როდესაც ის უარყოფს ცუდი მოთამაშის თავის რიტორიკას. არა, მაინც პროვინციელი ფაშისტი ზვიადისტი ხართ თუ ცივილიზებული ჯეიმს ბეიკერის და მასზე მეტად თუ არა არანაკლებად ცივილიზებული ჯაბა იოსელიანის მომხრე? მაინც რომელ ბანაკში ხარ?
აღარაა. საკითხის. არსზე მასლაათის დ. დისკუსიის. ხანა.
არიან პროგრესის განმასახიერებელი პროკურორი და ბნელი რეაქციის განმასახიერებელი ბრალდებული.
გაბატონებული აზრი ასამართლებს, სიკვდილს უსჯის ან ამართლებს ყველას ვინც ბედავს ხმის ამოღებას, მას არ სცალია საკითხის არსის განხილვისთვის.

ასეთ რიტორიკას. აქვს. დიდი. ძალა. ის. ბლოკავს, აშეშებს, აშინებს, ცდილობს. მოწინააღმდეგის. დამუნჯებას.
ერთ მხარეს რჩება. გამარჯვებით ამაყი ტიპი და მეორე. მხარეს დაშინებული ვინმე.
ასევე საშიში იარაღია დაცინვა და მასხრად აგდება.
არ ისაუბროთ, არ იკამათოთ, დისკუსიები საჭირო არაა, დასცინეთ, მასხრად. აიგდეთ. ამ როლს ასრულებენ. ბოლო დროს. უფრო. და. უფრო გესლიანი, შხამიანი, აგრესიული და ბოროტ-ბოღმიანი სატირული ნახატები და ტელე-რადიო ქრონიკიორ-იუმორისტი ჟურნალისტები რომლებიც. იგივე. მიმართულებით. ისვრიან.
საფრანგეთში. ამაში სპეციალიზებულია. მთელი ტელეარხი Canal + როდესაც. ვიღაც მიწვეული ცუდად ფიქრობს. მას. უგებენ ხოლმე. ხაფანგს.

ავანგარდი. არის ჭრელი ბრბო: ​რადიკალი. ფილოსოფოსი, კრიტიკული სოციოლოგი, ადამიანის უფლებათა და ფემინიზმის აქტივისტები, კეთილგონიერი ჟურნალისტი, მიკერძოებული მოსამართლე….
1960-ან წლებში გაჩენილი. დღეს. გაბატონებული აზრი. ეხლა. უფრო გაძლიერდა. და. უფრო რადიკალური გახდა. . მისი. გამომხატველები და დამცველები არიან აქტიური უმცირესობები, ავანგარდის ხალხი.
ავანგარდის. ხალხის. გაფანტული. ქმედებები ერთი მიზნისკენაა. მიმართული. არა. აქვს მნიშვნელობა. ამ ავანგარდისტთა. რაოდენობას. მასობრივი ინფორმაციის. საშუალებები თანაგრძნობით აძლიერებენ და. ავრცელებენ მათ თვალსაზრისს.

ავანგარდის ხალხი ჭრელი ჯგუფია. იქ არიან რადიკალი ფილოსოფოსი,კრიტიკული სოციოლოგი, ადამიანის უფლებათა აქტივისტი, ნაირ ნაირ. უმცირესობათა და ფემინისტი
ა ქტივისტები , კეთილგონიერი ჟურნალისტი, მიკერძოებული მოსამართლე…
ეს. ხალხი. არ ქმნის. კლასს. თუ. კასტას, ეს გავს არაფორმალურ. და. დაქუცმაცებულ „პარტიას „.
ეს ძლიერი პარტია. გვასწავლის. ჭკუას, გვასწავლის თუ როგორ უნდა ვიაზროვნოთ. და როგორ. უნდა. მოვიქცეთ.
თუ არ დავუჯერებთ და არ დავემორჩილებით მან შეიძლება გამოგვაცხადოს. ბოროტ არსებებად, სადამ ხუსეინებად, პროვინციელ ფაშისტებად და ვაი…

მაგრამ. გაბატონებული ერთადერთი აზრის. გულში. არსებული ლიბერალურ/ლიბერტარული აზროვნება. თითქოს. აღარაა. ჰეგემონური…
შეიძლება. გვქონდეს იმედი რომ იწყება ფარდის დაფლეთა.
დომინანტური აზრი სუსტია, მაგრამ მას მაინც ძლიერი პოზიციები აქვს. მასობრივი ინფორმაციის. საშუალებებში, სკოლაში, უნივერსიტეტში.

აუცილებელია. პატიოსანი. დებატის. გამართვა. რასაც. ყველანაირად ხელს უშლის. დომინანტური აზრი და ავანგარდის ნახსენები ჯგუფი.

ვაკრიტიკებ რადიკალურ. ფემინიზმს. და. არა ფემინიზმს. როგორც ასეთს.

ქალის, ისევე როგორც მამაკაცის, პატივისცემა და უფლებათა. თანასწორობა კარგია.
ცუდია. რადიკალური ფემინიზმი რომელიც არარაობად აცხადებს ბუნებას და რომელსაც ყველაფერი დაჰყავს თუნდაც ყველაზე რეგვენის ნებაზე და ხუშტურზე.
რეალობათა უარმყოფელი ამ ფემინიზმის შედეგი მისი. გაცხადებული მიზნების საწინააღმდეგო რამეა იმიტომ რომ ქალები. ყველაფერში ან თითქმის ყველაფერში დაემსგავსნენ მამაკაცებს და. სულაც აღარ იმსახურებენ განსაკუთრებულ პატივისცემას.
სქესთა. ფიქტიურმა იგივეობამ გაანთავისუფლა ცივილიზაციის მიერ შებოჭილი ულმობელი მტაცებელი მხეცი მამრი რომლისთვისაც. ქალის სხეულით ვაჭრობა ჩვეულებრივი რამეა.
აი ამას უძახიან განთავისუფლებას.

საკმარისია თუ არა. ადამიანის უფლებები და ინდივიდუალური თაისუფლებები ისლამისტური საფრთხისთვის წინააღმდეგობის გასაწევად?
მე. მართლაც. მჯერა. რომ. დასავლური სამყარო სუსტია. იმიტომ რომ „ ახალმა  მორალმა „ გამოიწვია. მორალური კრიზისი.
ერთ-ერთი. ყველაზე თვალშისაცემი კრიზისი ისაა. რომ ბევრი ახალგაზრდა და სრულწლოვანი ეხლა. დაეძებს. თუ რა არიან ისინი, დაეძებს. თავის. მეობას ანუ დღევანდელი ენით. არის იდენტობის, მეობის კრიზისი.
ვინ. ხარ შენ? ამ კითხვაზე. პასუხის. გაცემა არ გაუჭირდებოდა ძველ ადამიანს:
მე. ვარ ჟაკ მ.-ს. და. სიუზან დ.-ს შვილი ფრანსუა მ., ჟანა დ.-ს მეუღლე, 2 შვილის მამა, დაბადებული ნორმანდიაში, საფრანგეთის მოქალაქე, კათოლიკე // პროტესტანტი თუ იუდეველი//…
მაგრამ. რა. უნდა უპასუხოს ამ კითხვას. ახალგაზრდა. კაცმა. დღევანდელობის. სულისკვეთების შესაბამისი რომ იყოს ?
დიახ მე ვარ, მაგრამ მე ვარ მე, არსება რომელიც მარტო თვითონ ქმნის საკუთარ თავს, არავიზე ვარ დამოკიდებული და. არავის ვალი არა აქვს….

მაგრამ რომელია ეს მოუხელთებელი მე?
რას. უნდა. მოვეჭიდოთ. როდესაც. ტრადიციულმა როლებმა // შვილის, მამის, მეუღლის… // როლებმა დაკარგეს მათი ძალა?
რას უნდა ვუერთგულოდ, რისთვის უნდა გავიღოთ მსხვერპლი როდესაც ყველაფერი ერთნაირია, როდესაც ყველაფერს აქვს ერთნაირი მნიშვნელობა?
და. რა. არის. პატივისცემის. ღირსი როდესაც ეკრანები და ჟურნალ-გაზეთები, დღევანდელი სინამდვილე სავსეა უხამსობით და ვულგარულობით?
ა. რა. უნდა. დავუპირისპიროთ დასავლეთის მგმობელ ისლამის ფანატიკოსებს რომლებისთვისაც დასავლეთი არის მხოლოდ და მხოლოდ აღვირახსნილობა, სისუსტე, ყველას და. ყველაფრის უადგილო ადგილასაც გაშიშვლება დ . რომელიც ვერ ხედავს ვერაფერს რისთვისაც ღირს თავდადება, სიცოცხლის გაწირვა?
ხომ არა. ხართ.  თქვენ მონარქიის და ეკლესიის. ძალაუფლების. მომხრე ?

თავისუფლება და ზნეკეთილობა- ესაა ლიბერალ-კონსერვატული იდეალი. კიდევ ბევრი რამეა გასკეთებელი.
თქვენ კითხვაზე გიპასუხებდით რომ ეს კითხვა. ეხება. ჩემს. მისწრაფებებს და ჩემს. გრძნობებს. და არა საკითხის არსს, რომ თქვენი კითხვა მალავს პრობლემის აზრს.
მაგრამ მაინც მგონია რომ ვარ წესიერ საზოგადოებაში და ამიტომ ვიტყვი სხვანაირად.

არა: მე არ ვარ ნოსტალგიით. შეპყრობილი. მე. ვარ ლიბერალ-კონსერვატორი იმ გაგებით როგორც ლიბერალ-კონსერვატორი იყო ტოკვილი.
ლიბერალი. იმიტომ რომ ვიღებ პირველ თანამედროვე პრინციპებს //. სამართლებრივი თანასწორობა, საჯარო თავისუფლებები//, კონსერვატორი იმიტომ რომ მინდა თანამედროვე მსოფლიოში ფესვების, ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის, მორალური და სულიერი ღირებულებების შენარჩუნება.

თავისუფლება და კეთილზნეობა-ესაა ლიბერალ-კონსერვატული იდეალი, კიდევ ბევრია საკეთებელი.

ამასობაში, სანამ გაბატონდება თავისუფლება და კეთილზნეობა ევროპაში ნარკოტიკი კლავს უფრო და უფრო მეტ ადამიანს. 2017. წლის 7 ივნისი
https://www.franceinter.fr/societe/la-drogue-fait-de-plus-en-plus-de-morts-en-europe

Julien Baldacchino@Gubalda
ნარკოტიკებზე. და. ტოქსიკომანიაზე. ყოველწლიური ანგარიშის თანახმად ნარკოტიკის მეტისმეტად გატაცების. შედეგად დაღუპულთა რაოდენობამ ბოლო წლებში იფეთქა. ამის მიზეზი განსაკუთრებით არის სინთეზის ახალი ნარკოტიკები.

კანაბისი, კანაფი, მარიხუანა, შეადგენს დაკავებული ნარკოტიკის მარტო ორ პროცენტს. © AFP / PABLO PORCIUNCULA

” გამომაშტერებლები // Les stupéfiants// რჩება მუდმივ. საფრთხედ რომელიც განიცდის. ევოლუციას. და. დიდი საშიშროებაა ჩვენი საზოგადოებებისთვის „, ესაა შინაგან საქმეებზე პასუხისმგებელი ევროკომისარი Dimitris Avramopoulos-ის სიტყვები. მან ასეთი რეაქცია მოახდინა ამ სამშაბათს წლიურ ანგარიშზე. რომელიც გამოაქვეყნა ნარკოტიკების. და. ტოქსიკომანიების. ევროპულმა ობსერვატორიამ.

l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) რომელმაც აღნიშნა. ნარკოტიკის მეტისმეტად დიდი დოზით დაღუპულთა რაოდენობის ზრდა…
უფრო და უფრო იღუპებიან ყველა ასაკის ადამიანები ევროკავშირის ქვეყნების ნაწილში, განსაკუთრებით გერმანიაში და დიდ ბრიტანეთში. უმრავლეს შემთხვევაში იღუპებიან ჰეროინით.
მაგრამ საფრანგეთში კლავს ოპიუმის ოჯახის ნარკოტიკები და ა.შ. …

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s