თეთრი ამერიკის ბოლო?

დონალდ ტრამპიც ცოდოა, უდიდესი პრობლემები აქვს გადასაწყვეტი მის საკუთარ ქვეყანაში.

დიდი ფრანგული გაზეთი Le Figaro

აშშ-ში თეთრკანიანები თანდათანობით იცევიან უმცირესობად

თეთრკანიანი ამერიკელები აშშ-ში ჯერ კიდევ შეადგენენ მოსახლეობის 63,4 %-ს, მაგრამ პირველად. მოხდა ისე. რომ 1 წელზე ნაკლები ასაკის ბავშვებში თეთრკანიანები შეადგენენ 49,6 %-ს.

2000 წლის შემდეგ  „ აზიატთა „ და  ესპანურენოვანთა რაოდენობა გაიზარდა  40 %-ით. 

ამის მიზეზებია. იმიგრაცია და ის რომ  „ აზიატები „ და ესპანურენოვნები უფრო მეტ შვილს აჩენენ ///მათ ნაკლებად შეეხო დასავლეთის ლამის დემოგრაფიულ კატასტროფაში ჩამგდები ჰიპერინდივიდუალიზმი და სექსუალური რევოლუცია.//

კორესპონდენტი. ვაშინგტონიდან

 თეთრკანიანი ბავშვები აშშ-ს სამშობიაროებში ამიერიდან უმცირესობას შეადგენენ. აღწერის ბიურომ გამოაქვეყნა 2010 წლის აპრილიდან 2011 წლის ივლისამდე პერიოდის სტატისტიკა რომელიც ადასტურებს ქვეყანაში რასიული ძვრას. თეთრკანიანთა შვილები შეადგენენ ახალშობილთა 49,6 %-ს.

უკვე. წლების. მანძილზე. კალიფორნიაში, ტეხასში. ახალ-მექსიკაში და. ჰავაიებში არსებული ვითარების შესაბამისად აშშ-ს მოსახლეობის უმრავლესობად ხდებიან „ უმცირესობები.  

დღეს. თეთრკანიანები ისევ შეადგენენ აშშ-ს. მოსახლეობის. 63,4 %-ს ანუ უმრავლესობას, მაგრამ ისინი ბერდებიან და. მათი დემოგრაფიული ზრდა ჩამორჩება ახალი პროფილის ამერიკელების დემოგრაფიულ ზრდას. ფიქრობენ რომ 2040 წელს. თეთრკანიანი ამერიკელები უმცირესობა იქნებიან აშშ-ში.

იმიგრაცია დიდია და „ აზიატები „ და ესპანურენოვნები მეტ შვილებს აჩენენ, ამიტომ 2000 წლის შემდეგ მათი რაოდენობა 40 %-ზე მეტით გაიზარდა. 

ესპანურენოვნები  ამიერიდან შეადგენენ ქვეყნის მოსახლეობის 16,7 %-ს, შავკანიანები-12,3 %-ს, „ აზიატები „ მათ 5 %-ით ჩამორჩებიან.

ეს. რასიული კატეგორიები შედარებით სუბიექტურია. სტატისტიკა ეფუძნება გამოკითხულ მკვიდრთა ნებაყოფლობით პასუხებს.  თეთრკანიანთა განსხვავება ესპანურენოვნებისგან არც ისე ნათელია.  მრავალი Latino  თავს თეთრკანიანად თვლის….

პოლიტიკური და. სოციალური შედეგები

მიუხედავად ამისა. ამ თანდათანობითი ძვრის  პოლიტიკური და სოციალური შედეგები მნიშვნელოვანია.

ამერიკული. მეობის //identité // ევოლუცია სხვა სხვა. ცნებებით ისმის. 

„ არათეთრების „ ინტეგრაცია დღემდე მნიშვნელოვანწილად ევროპულ კულტურაში უნდა მოხდეს დაჩქარებულად.  

    გასულ საუკუნეში წარმოშობით იტალიელი, ირლანდიელი, პოლონელი თუ სკანდინავი ამერიკელების შერევა წარმოშობით ინგლისელ, გერმანელ ამერიკელებთან მოხდა თანდათანობით მაგრამ ზოგჯერ საჭირო გახდა გარკვეული სირთულეების დაძლევა.

ინტეგრაცია უმცირესობებისა. რომლებიც ზოგჯერ მოითხოვენ ორენოვნება-ბილინგვიზმს გამოწვევაა  ამერიკული  melting-pot-ისთვის.

ეხლა. თითქმის. ყველგან არის რაიონები სადაც აღარ ბატონობენ თეთრკანიანები.

ეს ფენომენი რომელიც 1980-ან წლებში იყო მექსიკის სასაზღვრო შტატებში ამიერიდან არის მთელ ქვეყანაში.

უფრო ახალგაზრდა უმცირესობათა საჭიროებები და მოთხოვნები განსხვავდება  უფრო და უფრო საპენსიო ასაკის თეთრკანიანთა საჭიროებებისგან და მოთხოვნებისგან.

პრობლემა უფრო და. უფრო გამწვავდება იმდენად. რამდენადაც სოციალური რეჟიმების ანგარიშები გაუწონასწორებელია.  მომუშავე „ არათეთრკანიანებმა „ უნდა იხადონ გადასახადები რათა თეთრკანიანებს ჰქონდეთ ჯანდაცვა და უფრო და უფრო მოხუცმა თეთრკანიანებმა უნდა იხადონ  რათა. უმცირესობათაგან გამოსულმა ახალგაზრდებმა შესძლონ სწავლა.

ფრანგული გამოცემა Le Temps

მოახლოვდა. თეთრი ამერიკის დასასრული

 

 

, 2017 წლის 24 ოქტომბერი

2060 წელს აშშ-ს. მოსახლეობაში შეძლება იყოს მხოლოდ 43 % თეთრკანიანი //კავკასიელი-caucasiens // ამერიკელი. ეს დემოგრაფიული მუტაცია გამოიწვევს დიდ ცვლილებებს.

თეთრკანიანები მალე უმცირესობა იქნებიან აშშ-ში. ახალშობილი თეთრკანიანები უკვე უმცირესობაა. 

2015 წელს აშშ-ში დაბადებულ ბავშვთა ნახევარზე მეტი  ეთნიკურ უმცირესობებს ეკუთვნოდნენ. იმ წელს გარდაცვლილ ამერიკელთა 80 % თეთრკანიანი იყო 

// გოგიაგვახარიები ხოტბას ასხავენ ამის მომტან სექსუალურ რევოლუციას ///.

მომავალ ათწლეულებში ამერიკის სახე შეიცვლება.

ეს. ნაწილობრივ ხსნის აშშ-ში რასისტთა და თეთრკანიანთა უპირატესობის დამკვიდრების მსურველთა გაძლიერებას და გააქტიურებას. ესაა ინდივიდუალისტი მატერიალისტი ნიჰილისტების ხელში ჩავარდნილი თეთრკანიანი ამერიკის შეიძლება უკანასკნელი გაფართხალება. 

დონალდ. ტრამპმა. მოახერხა   დეზინდუსტრიალიზაციით, მონდიალიზაციით და ლათინო-ამერიკელი მიგრანტების მოსვლით შეღონებული ამერიკელი თეთრკანიანი მუშათა კლასის უკმაყოფილების კაპიტალიზაცია და ასე მოიპოვა წარმატება.

ესპანურენოვანი თემის წონა

2014 წელს გამოქვეყნდა Pew Research Institute-ს კვლევა The Next America // შემდეგი ამერიკა //.

 

ეს გამოკვლევა ამბობს რომ  1960 წელს თეთრკანიანები შეადგენდნენ აშშ-ს მოსახლეობის 85 %-ს.  პროგნოზების თანახმად 2060 წელს თეთრკანიანები იქნებიან აშშ-ს მოსახლეობის 43 %. 

 

„ ჩვენ ვიყავით შავ-თეთრი ქვეყანა. ეხლა ვართ ცისარტყელის ქვეყანა „, ამბობს გამოკვლევის ავტორი Paul Taylor.

 

1965 წლიდან მანამდე  ევროპულ იმიგრაციას შეჩვეული ამერიკა შეძრა 40 მილიონამდე ნახევრად ლათინოამერიკელი მიგრანტის ჩასვლამ ამ მიგრაციის 1/3  კი აზიიდან იყო. ამან შეცვალა აშშ-ს მოსახლეობის დემოგრაფიული შემადგენლობა. გავრცელდა შერეული ქორწინებებიც.  1960 წელს შერეული 10რწინება 5%-ზე ნაკლები იყო, 2010 წელს კი მათი რაოდენობა სამჯერ გაიზარდა.

 

2010 წლის ბოლო ფედერალური აღწერისას თეთრკანიანები აშშ-ში ჯერ კიდევ 63,7 % იყვნენ, ესპანურენოვნები და Latino-ები 16,7 %,  შავკანიანები-12,3 %, არაესპანუროვანი მეტისები-1,9 %, აზიელები-4,7 % და მიჯირკვნილი ამერიკელი ინდიელები 0,7 %.

 

ესპანურენოვანი თემის უმრავლესობა ჯერ-ჯერობით არაა სექსუალური რევოლუციის ფანატიკოსი ჰიპერინდივიდუალისტი ნიჰილისტი ნარკომანი. ისინი აჩენენ ბევრ შვილს.

ეს თემი იზრდება უფრო სწრაფად ამასთან ერთად ვრცელდება მისი ენა, კულტურა, კათოლიკური რელიგია. 

 

მეტიც, 2017 წელს ისაა პასუხისმგებელი აშშ-ს დემოგრაფიული ზრდის 50 %-ზე.

 

აშშ-ს. 52. მილიონი Latino-დან 14 მილიონამდე Latino ცხოვრობს კალიფორნიაში. 

დონალდ ტრამპს უხდება. ბრძოლა აშშ-ში 11 მილიონ იატაკქვეშა იმიგრანტთან. ეს ციფრები კიდევ შეიძლება შეიცვალოს. 

ამავე დროს ამ ციფრებთან ფრთხილად უნდა ვიყოთ ვინაიდან რასიული კატეგორიები რჩება სუბიექტურ და გარდამავალ რამედ.

 

მზარდი საჭიროებები

 

 

ეს. ევოლუცია. ააქტიურებს ამერიკული მეობის //identité // და სხვადასხვა ეთნორელიგიური თემის თანაარსებობის საკითხს.  ამერიკულ  melting-pot-ს მუდამ უხდება გამოცდის ჩაბარება.

 

ამერიკული ფეხბურთის ვარსკვლავმა Colin Kaepernick-მა  უარი თქვა. ეროვნული ჰიმნის დროს ფეხზე ადგომაზე და ასე გამოხატა პროტესტი აშშ-ში შავკანიანთა წინააღმდეგ პოლიციური ძალადობის გამო.ატყდა ერთი ამბავი.

 

დონალდ. ტრამპმა. მკვეთრად დაგმო ამერიკული დროშის და ჰიმნის უპატივცემლობა. ამან კი გაამწვავა ურთიერთობები შავკანიანთა თემთან.

 

აშშ-ს პრეზიდენტმა. სცადა აშშ-ს ახალი მეტისური სახით შეწუხებულ თავის თეთრკანიან ამომრჩეველთა გამხნევება პატრიოტიზმზე აქცენტის დასმით.

 

დემოგრაფი და სოციოლოგიის პროფესორი New Hampshire-ის უნივერსიტეტში  Kenneth M. Johnson ამბობს რომ ამ დემოგრაფიულ ევოლუციას ექნება უდიდესი მნიშვნელობის მქონე შედეგები.

დაბერების პროცესში მყოფ თეთრკანიანებს დასჭირდებათ მეტი დახმარება, უფრო ძლიერი სოციალური სისტემები და მეტი პენსია.

უფრო და უფრო მეტის ახალგაზრდა ამერიკელებს კი დასჭირდებათ დამატებითი ინვესტიციები სწავლა-განათლებაში რათა აშშ-მ შესძლოს პროდუქტიული და კონკურენციაში გამარჯვების უნარის მქონე მუშახელის შენარჩუნება.

იქნება უფრო და უფრო მეტი თეთრკანიანი მოხუცი ამერიკელი, იქნება უფრო და უფრო მეტი უფრო და უფრო მეტისი ახალგაზრდა ამერიკელი. მათ ექნებათ კონკურენტული განსხვავებული საჭიროებები, ეს მძიმედ დააწვება ფედერალურ ბიუჯეტებს. იქნება დიდი კონფლიქტების პოტენციალი დაფინანსების საკითხში პრიორიტეტების თაობაზე… 

თეთრკანიანთა ნაადრევი გარდაცვალება

ეს. ევოლუცია. უფრო სწრაფად ხდება. ვიდრე პროგნოზირებული იყო, მაგრამ ის არაა საკვირველი. 

დიდმა რეცესიამ // 2007-20012 წლების ეკონომიკურმა კრიზისმა // მკვეთრათ შეამცირა დაბადებათა რაოდენობა აშშ-ში და ამით დააჩქარა აშშ-ს თეთრკანიანი მოსახლეობის დაკნინება.

ამერიკელ თეთრკანიანებს ყავთ ნაკლები შვილი და ისინი ბერდებიან. მაგრამ ისინი ამავე დროს ნაადრევადაც კვდებიან.

ეკონომიკაში ნობელის პრემიის ლაურეატმაAngus Deaton-მა  და მისმა მეუღლე Anne Case-მა Brookings Institution-იდან 2017 წელს გამოაქვეყნეს გამოკვლევა რომლის თანახმადაც ამერიკელი თეთრკანიანები უფრო და უფრო კვდებიან ნაადრევად აშშ-ში საშინელი ნარკოტიკული ეპიდემიის // crise devastatrice des opioïdes//, ღვიძლის ავადმყოფობების და თვითმკვლელობათა გამო. იყო შიდსის მკვლელი ეპიდემიაც. 

1999 წელს. სიკვდილიანობის დონე 50-54 წლის არაესპანურენოვან თეთრკანიანებში 30″-ით ნაკლები იყო ვიდრე იმავე ასაკის შავკანიანებში/

ეს ტენცენცია საპირისპირო ტენდენციით შეიცვალა 2015 წელს. 

მეცნიერულ ჟურნალში The Lancet  გამოქვეყნებული გამოკვლევა ადასტურებს რომ სიკვდილიანობის დონე შავკანიანებში ყოველ წელს იკლებს 4 %-ით.

ძლიერდება სოციალური უთანასწორობები. მიუხედავად. ყველაფრისა უმუშევრების დონე ორჯერ უფრო მეტია შავკანიანებში ვიდრე თეთრკანიანებში…

ვიკიდია, ენციკლოპედია 8-13 წლის ბავშვებისთვის

ისლამის ერი

https://fr.vikidia.org/wiki/Nation_of_Islam

 Nation of Islam-ის, ისლამური ერის დროშა

Nation of Islam ( NOI) ანუ ისლამის ერი არის აშშ-ში მოქმედი რასისტული ჯგუფი. ის ამტკიცებს რომ აფროამერიკელი შავკანიანი განვითარების უფრო მაღალ საფეხურზე დგანან ვიდრე ამერიკელი თეთრკანიანები// ფრანგულად le suprémacisme noir.//. ის 1930  წელს შექმნა Wallace Fard Muhammad-მა.

ეს. მოძრაობა ქადაგებს თეთრკანიანთა სიძულვილს. ამ ჯგუფის წევრების თქმით ამერიკელი თეთრკანიანები მდაბალი რასაა. ამ ჯგუფის წევრები უარყოფენ შერეულ ქორწინებებს ამერიკელ თეთრკანიანებთან.

 

 

 

Malcolm X მკვლელობამდე

 

ვიკიდია, ენციკლოპედია 8-13 წლის
ფრანგებისთვის, Malcolm X

Malcolm X (1925-1965), დაიბადა როგორც  Malcolm Little, გახდა El-Hajj Malek El-Shabazz1 (الحاجّ مالك الشباز‎ არაბულად)  Hajj-დან დაბრუნების შემდეგ.

ის იყო აფრო-ამერიკელი რომელიც უმთავრესად ცნობილი იყო თავისი ბრძოლით ამერიკელ შავკანიანთა  და ამერიკელ თეთრკანიანთა თანასწორობისთვის ბრძოლით მაშინ როდესაც  როდესაც რასისტული და სეგრეგაციონისტური კანონები ჯერ კიდევ მოქმედებდა აშშ-ს

 ზოგ შტატში სადაც ამერიკელ შავკანიანებს არ ჰქონდათ უნივერსიტეტში სწავლის, ექიმად თუ ადვოკატად გახდომის უფლება.

Malcom X იყო Nation of Islam-ის ანუ ისლამის ერი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული წევრი.

ამერიკელ შავკანიანთა უფლებებისთვის ის იბრძოდა  Martin Luther King-ის ბრძოლის პარალელურად. ამან მსოფლიოს გააგებინა

აფროამერიკელთა მდგომარეობა და შესაძლებელი გახადა ამ მდგომარეობის შემსუბუქება.

მაგრამ ის თავს აცხადებდა კომუნისტად.

მისი მოწინააღმდეგეები ამბობდნენ რომ ის არის თეთრკანიანთა მტერი რასისტი და საშიშად თვლიდნენ მის პოზიციებს და გამოსვლებს ორგანიზაციაში Nation of Islam ანუ ისლამის ერი.

Malcolm X  აცხადებდა თეთრკანიან ადამიანს საერთო მტრად, აჩაღებდა სიძულვილს და მოუწოდებდა ძალადობისკენ თეთრკანიან ექსპლუატატორთა, მონათმფლობელთა, კაპიტალისტთა, იმპერიალისტთა წინააღმდეგ და ამბობდა რომ შავკანიანები უფრო მაღალი

რასაა ვიდრე თეთრკანიანები // ფრანგულად ამას ჰქვია suprémacisme noir//.

ეს იყო რეაქცია. თეთრკანიანთა რასისტული ორგანიზაცია Ku Klux Klan-ის მიერ ჩადენილ მკვლელობებზე და მხეცობებზე.

განსაკუთრებით სამხრეთ შტატებში აქტიური ეს კუ კლუქს კლანი ამმტკიცებდა რომ თეთრკანიანი პროტესტანტები რასიულად უფრო

მაღლა დგანან შავკანიანებზე.

alcolm X  დაიბადა 1925 წლის 19 მაისს როგორც Malcolm Little. X არაა მისი სახელი. მან ეს სახელი დაიმატა როდესაც 1952 წელს გახდა Nation of Islam-ის წევრი.

Little იყო მისი მონა წინაპრის ბატონის გვარი და ის პრინციპულად არ ატარებდა ამ გვარს. ასო X-ით ის ამბობდა რომ მან არ იცის თავისი ნამდვილი სახელი, თავისი აფრიკელი წინაპრების სახელი.

ამით ის შეიძლება შეახსენებდა ხალხს იმას რომ რომ თეთრკანიანები შავკანიან მონებს დაღავდნენ ჯვრით.

მამამისს ალბათ  კუ კლუქს კლანის წევრებმა 1931 წელს თავში თხლიშეს რაღაცა და მისი გვამი დააგდეს ტრამვაის ლიანდაგზე.

Malcolm X  1943. წელს. გადავიდა ნიუ იორკში. აქა-იქ მუშაობისას თუ შემდეგ ის გახდა

 ნარკოტიკის გადამყიდველი, ქურდი, მოთამაშე.

 ის დააპატიმრეს. ციხეში მან დაიწყო ციხის ბიბლიოთეკის წიგნების კითხვა. მალე ის ძალიან გაიტაცა კითხვამ. შემდეგ მას დაემართა ასტიგმატიზმი.

Malcolm X, ამერიკელ შავკანიანთა ეს ლიდერი მრავალმა მკვლელმა მოკლა 1965 წლის თებერვალში მიტინგზე გამოსვლისას.

ის 4 ტყვიით მოკლეს მაშინ როდესაც ის ლაპარაკობდა 500-კაციანი აუდიტორიის წინაშე. ის გარდაიცვალა მალე სროლის შემდეგ.

დრამა მოხდა ნიუ იორკში, ჰარლემის მეჯლისის დარბაზში Audubon-ში, ლოკალური დროით 15 საათისთვის, მიტინგზე ორგანიზაციისა რომელიც მან დააარსა 1964 წელს მას შემდეგ რაც წავიდა ორგანიზაციიდან Black Muslims // შავი მაჰმადიანები//.

ამის გამო 1966 წელს დაიჭირეს  და დააპატიმრეს რამოდენიმე ადამიანი, მაგრამ ბევრი რამ დარჩა ბუნდოვანი და საეჭვო.

შეიძლება ყოფილიყო ღალატი თვითონ Malcolm X-ის გარემოცვაში. პოლიციის. აზრით ეს იყო ერთმანეთთან დაპირისპირებული ჯგუფების ანგარიშსწორება. ზოგი აქტივისტის აზრით ეს იყო პოლიტიკური მკვლელობა.

სხვების თქმით Malcolm X სძულდათ მის ძველ მაჰმადიან კომპანიონებს და მათ მოკლეს ის.

მისი მკვლელობის. მომენტში რელიგიური და პოლიტიკური ლიდერი Malcolm X  ითვლება დემაგოგ რასისტად რომელიც მოკლა ძალადობამ

რომელსაც თვითონ ის ქადაგებდა. 

 მისი სიკვდილის შემდეგ გამოვიდა მისი ავტობიოგრაფია. 

ამის შემდეგ ის „ რეაბილიტირებული„ იქნა. ის გახდა აფრო-ამერიკული და რევოლუციური კულტურების კერპი.

Malcolm X, რომელიც ცხოვრობდა ძალადობით და სიძულვილით, მოკლა ძალადობამ და სიძულვილმა. ის ქადაგებდა თეთრკანიანთა სიძულვილს და ის მოკლა მისმა რასიულმა შავკანიანმა ძმამ.

ნიუ იორკის პოლიციამ 1965 წლის 21 თებერვალს ექსტრემისტი ლიდერი Malcolm X-ის მკვლელობა ბრალად დასდო 23 წლის შავკანიან Talmadge Hayer-ს.  სავარაუდოა რომ კიდევ 5, შეიძლება მეტი პირიც იყო ჩართული ამ მკვლელობაში.

„ ჩვენ ვცხოვრობთ რევოლუციურ ხანაში და  ამერიკელ შავკანიანების ჯანყი არის ნაწილი ჯანყისა ჩაგვრის და კოლონიალიზმის წინააღმდეგ რომლითაც ხასიათდება ეს ხანა…

ჩვენ დღეს ვართ მოწმენი ჩაგრულთა, ექსპლუატირებულთა საყოველთაო ჯანყისა მათი მჩაგვრელების, ექსპლუატატორთა წინააღმდეგ.

Malcolm X-მა ეს სიტყვები წარმოთქვა 1965 წლის 18 თებერვალს ნიუ იორკში უნივერსიტეტი Columbia-ს ხალხით სავსე დარბაზში.

ამის თქმით მან ხელი მოაწერა თავის სასიკვდილო განაჩენს.

3 დღის შემდეგ, როდესაც სიტყვით გამოდიოდა ჰარლემის ერთ დარბაზში სამმა ადამიანმა ესროლა მას. ის მოკლა 21-მა ტყვიამ.

უკვე წინა 14 თებერვალს მის სახლს ესროლეს ბომბა.

აშშ-ს გამოძიების ფედერალურმა ბიურო FBI-მ 1966 წელს Malcolm X-ის მკვლელობის ბრალდებით დააპატიმრა ორგანიზაცია Nation of Islam-ის 3 წევრი. გამოძიების. ფედერალურ ბიუროს უკვე დიდი ხანია რაც ყავდა თავისი ხალხი ორგანიზაციაში Nation of Islam. ეჭვია რომ FBI-მ სულ მცირე აცალა მკვლელებს თავისი საქმის გაკეთება.

მკვლელობამდე 2 თვით ადრე Nation of Islam-ის დღევანდელმა ბელადმა Louis Farrakhan-მა დაწერა :

„ ასეთი კაცი სიკვდილის ღირსია „.

დიახ, ძალიან გართულდება აშშ-ს და მთელი მსოფლიოს მდგომარეობა მას შემდეგ რაც იდიოტი მატერიალისტი,ჰედონისტი, ნიჰილისტი,ათეისტი,

ინდივიდუალისტი ელიტების მოღვაწეობის შედეგად თეთრკანიანები აშშ-ში უმცირესობად გადაიქცევიან.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s